Helse Møre og Romsdal trenger degHelse Møre og Romsdal vil trenge helsepersonell og en rekke andre yrkesgrupper som kan stille seg og sin kompetanse til disposisjon i tiden fremover. De håper folk vil melde seg. 

Foto: Helse Møre og Romsdal

Foto: Helse Møre og Romsdal

- De ansatte på sjukehusene i Kristiansund, Molde, Volda og Ålesund, og de andre institusjonene rundt, gjør en stor og viktig innsats nå. -Men vi må være forberedt på at vi trenger enda flere folk, sier administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal.

For å forberede seg på en enda mer krevende situasjon, har sjukehusene i Helse Midt-Norge startet kartlegging av tilgjengelig helsepersonell og annet relevant personell.

- Vi regner med at behovet for ekstra personell vil bli stort både for våre sjukehus og i kommunene. Derfor ber vi alle som mener de kan bidra om å registrere seg ved å bruke skjemaet på våre hjemmesider. Ei viktig målgruppe for denne kampanjen er studenter, helsepersonell som i dag er i andre yrker, og andre med erfaring og kompetanse som helsetjenesten kan ha nytte av, sier Bakke.

Trykk på denne lenken for å registere deg!