Fylkeskulturprisen til Karin AugustaKultur- næring- og folkehelseutvalget har tildelt fylkeskulturprisen for 2019 til den visuelle bildekunstneren Karin Augusta Nogva fra Ålesund.

«Te-seremoni» er en av produksjonene til Karin Augusta Nogva. Foto: Bent Erik Myrvol.

- Karin Augusta Nogva sitt engasjement for kunstnere i fylket og for kunstformidling til barn og unge, og i samfunnet generelt gjør henne til en verdig vinner av fylkeskulturprisen 2019, sier leder i kultur-, næring,- og folkehelseutvalet Marit Nerås Krogsæter.

Karin Augusta Nogva er født i 1976 og både bor og jobber i Ålesund.

Hun er en visuell bildekunstner som blant annet har vært leder av Bildekunstnere i Møre og Romsdal.

Karin Augusta har jobbet for en bedre fordeling av nasjonale kunststipend helt til hun gikk av som styreleder i fjor.

I dag er hun styreleder i Norske grafikere og har turnert mye i fylket gjennom Den kulturelle skolesekken, med produksjonene «Te-seremoni» og «Harlekins farfar».

(Fortsetter under).

Karin Augusta Nogva får prisen blant annet for sitt engasjement for kunstnere i fylket og for kunstformidling til barn og unge. Foto: Bent Erik Myrvol.

Høgskulen i Volda, Lade barne og ungdomsskole i Trondheim og Fjell skole og kulturhus, i Drammen er blant de offentlige bygg Karin Augusta har utsmykka, i tillegg til at hun er kjøpt inn av ulike aktører i hjemfylket, og av HKH dronning Sonjas kunstsamling.

Hun har en lang rekke kollektiv- og separatutstillinger bak seg, og har fått kunstnerstipend fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Blant kriteriene for å få tildelt prisen er at gruppen, lag, organisasjoner eller enkeltpersonen som får den tildelt hører hjemme i fylket, og som har sterk tilknytning til fylket.

En skal også vise evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige, og ha talent, vise kreativitet og evne til nyskaping.

Prisen skal være til inspirasjon for aktører som står sentralt i arbeidet med å holde ved like og videreutvikle det kulturelle mangfoldet i fylket, skriver lederen for utvalget, Marit Nerås Krogsæter.

Prisen er på 50.000 kroner, og diplom. Den vil bli utdelt på fylkestinget i desember.