Til toppen

Puls 1/5: Kulturnæring – Korleis bygge ei økonomisk stabil kulturnæring?

Ålesund kommune skal gjennomføre ein serie med nettverkssamlingar for, av og med kulturlivet i kommunen vår. Vi vil ta for oss fem ulike tema på fem ulike samlingar der vi hentar både lokale og eksterne perspektiv, i tillegg til å køyre innspelsrundar rundt tematikkane vi løfter fram. Dette vil vere med på å bygge opp under ny metodikk for stad – og tenesteutvikling der kunst, kunstnarar og kultur skal ha ei sentral rolle. Utfallet av samlingene dannar kunnskapsgrunnlag for vidare planarbeid i kommunen.

Målet er at vi saman skal bygge innsikt og forståing for dei ulike fagområda, og at vi saman kan eige utfordringane kulturlivet står ovanfor.

—-

Puls 1/5: Kulturnæring – Korleis bygge ei økonomisk stabil kulturnæring?

Somme hevdar det er eit skille mellom kulturelle, kreative og andre typar næringar. Er det det?

I denne samlinga møter du:

Anne-Britt Gran er professor i kulturpolitikk og kulturanalyse ved Handelshøyskolen BI, der hun har vært med å bygge opp bachelorprogrammet i Creative Industries Management og forskningssenteret BI Centre for Creative Industries. Gran har tidligere vært tilknyttet både UiO, NTNU, Universitetet i Århus og Norsk kulturråd.

Hennes forskningsinteresser er bla digitalisering, arts in business, teaterbransjen og teaterhistorie, kulturpolitikk, kultursponsing og idehistoriske perspektiver.

Kathrine Synnes Finnskog er leder for utvikling og strategi i Momentium.

Hennes første oppgave er å revitalisere Løvenvold Theater i hjertet av Ålesund.  Finnskog kom fra jobben som direktør i Music Norway, som hun bidro til å etablere på oppdrag fra Kulturdepartementet og i tett samarbeid med Utenriksdepartementet.

Som gründer og leder av sine egne musikkselskaper i en årrekke, både innenfor management og marketing, har Finnskog ledet, lobbbert for og utviklet tiltak og virkemidler som styrker den kreative næringen.

Finnskog har tatt initiativet til flere nettverk innen kulturfeltet, og er i dag styreleder i musikkakademiet Limpi på Lillehammer og sitter i styret i by:Larm.

Dato

19 sep 2023
Utløpt!

Tid

12.00 - 16.00

Mer info

Les mer

Sted

PIR Cowork
Keiser Wilhelms gate 22, 6003 Ålesund
Opening Hour
07.30-21.00 mandag-fredag. 11.30-21.00 lørdag.
Nettsted
https://pir.work/

Arrangør

Ålesund kommune
Telefon
70162000
E-post
postmottak@alesund.kommune.no
Nettsted
Ålesund kommune

Andre Arrangører

Pir Cowork
E-post
hei@pirwork.no
Nettsted
Pir Cowork
QR-kode