Til toppen

God vekst for Sparebanken Møre

Etter årets seks første måneder kan Sparebanken Møre vise til god vekst og et godt resultat. Utlånsveksten de siste 12 månedene er 9,3 prosent, og ved utgangen av første halvår utgjorde utlån til kunder 79 mrd. kroner. Egenkapitalavkastningen ble 12,2 prosent for første halvår og 13,6 prosent i 2. kvartal.

God vekst

– Vi gleder oss over den gode veksten som bekrefter at vi er en attraktiv og konkurransedyktig bank for både personkunder og næringsliv i regionen vår. I et marked preget av sterk konkurranse, har over 2 700 nye kunder valgt Sparebanken Møre som sin bankforbindelse siden årsskiftet. Dette er et resultat av den helhjertede innsatsen våre ansatte legger ned for å skape gode kundeopplevelser, sier Nydal.

Utlån til personmarkedet økte med 7,9 prosent de siste tolv månedene, mens banken har vokst med 12,0 prosent i næringslivsmarkedet. Innskuddsveksten i samme periode er 3,1 prosent og innskuddsdekningen er høy.

Banken har de siste årene tydeliggjort satsingen på formuende kunder med gode lokale kapitalrådgivere, og i 2022 lanserte banken konseptet Private Banking.

– Effekten av denne satsningen har allerede gitt gode resultater. Vi forventer at denne utviklingen vil fortsette i årene fremover. En kombinasjon av sterkt tverrfaglig samarbeid internt i banken, nærhet til kunder og lokal spisskompetanse innenfor forvaltning har vist seg å være en kombinasjon som svært mange formuende kunder verdsetter. Over 50 nye kunder hittil i 2023 og en økning i bruttovolum på nærmere 600 millioner i første halvår bekrefter dette, sier Nydal.

Aktiviteten i det lokale næringslivet er god, og boligmarkedet har holdt seg oppe i regionen.

– Vi holder til i en aktiv og omstillingsdyktig region. Høy innskuddsdekning, god rating og en forvaltningskapital på 96,4 mrd. kroner gjør oss til en sentral og konkurransedyktig kapitalkilde. Arbeidet vårt er hele tiden rettet mot god rådgivning og lønnsom vekst. Banken er solid og har god likviditet, og vil også fremover være en sterk og engasjert støttespiller for kundene og regionen vår, sier Trond Lars Nydal.

Nærhet og kompetanse

– Den gode soliditeten gjør oss godt rustet for videre vekst. Vi har økt antall ansatte og satt oss ambisiøse mål for vekst. Fra høsten av vil vi være fysisk til stede med rådgivningskontor for nye og eksisterende kunder i Oslo og Viken, forteller Nydal.

Med 387 årsverk, autoriserte kunderådgivere, en rekke spesialistfunksjoner og kontor i 19 kommuner har banken et stort kompetansemiljø som er til stede lokalt. Dette gjør banken til det største finansielle miljøet på Nordvestlandet.

– Vi opplever at mange kunder setter ekstra stor pris på å ha en fast rådgiver som er tilgjengelig og tett på. Banken tar markedsandeler innen personmarkedet og vi vokser også godt i næringslivsmarkedet, hvor vi har lagt vekt på å stille opp som gode diskusjonspartnere med spisskompetanse om både bransjer og fremtidsutsikter, sier Nydal.

Tett dialog med kundene

Et høyere rentenivå kombinert med økte kostnader medfører økt behov for rådgivning.

– Nærhet til kundene, tilgjengelighet og kunnskap om lokale forhold er klare fordeler for kundene våre. Vi er tett på og tidlig ute med god rådgivning. Alle rådgiverne våre er tilgjengelige for å bistå både privatpersoner og bedrifter som opplever krevende økonomiske situasjoner. Vi oppfordrer kundene våre til å ta grep om egen økonomi. Tett oppfølging har høy prioritet for oss i banken, sier Nydal.