SUROFI – Viktig fiskeriaktør i sentrum#Viersentrum: Ålesund har lenge vært landets største og viktigste fiskerihavn. Fisk fanges, selges, kjøpes og leveres. Som viktige aktører bak dette står salslagene, og et av dem er SUROFI (Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag). Visste du at SUROFI sørger for godt og trygt salg av fisk og skalldyr på kaia?

Vidar Naalsund er salgssjef i SUROFI, fiskernes eget salgslag, godt plassert i Ålesund sentrum. Og i sentrum har de holdt til i hele sin 76 årige historie.

-Ja, det stemmer. Det er vi som utsteder løyve til kaisalg i Ålesund, Molde, Vestnes og på Søre-Sunnmøre, sier Vidar Naalsund, som er salgssjef i SUROFI.

- Fiskerne får løyvet for et år av gangen. Og her kan både proffene og fritidsfiskerne komme for å få sitt løyve. For det skal jo være i ordnede former, og de som står på kaia har alt i orden, sier Vidar.

Moderne teknologi har for lengst nådd kaisalget i Ålesund, for SUROFI sørger for at alle handlende på forhånd kan sjekke hva de kan forvente å finne på kaia.

-Akkurat nå har vi 6.377 følgere på vår facebookside ”Kaisalg Ålesund og omegn – Surofi”.

Der legger vi ut hva kundene kan forvente å finne på kaia fra det som meldes inn fra båtene. Når vi får vite at båten Real 1 kommer inn med ferske reker klokka 08.30, slik som på tirsdag, ja så legger vi det ut der, forteller han.

(Fortsetter under).

Tavla på kaia er et samarbeid mellom Ålesundregionens Havnevesen og SUROFI. Her og på Facebook blir kundene informert om kaisalget.

-Nå har vi jo også hatt en informasjonsskjerm virksom på kaia en god stund. Et samarbeid mellom oss og Havnevesenet. Det er også et godt redskap for de som vil kjøpe fisk og skalldyr.

Jeg må jo få si at det er en veldig fin og spesiell ting å kunne rusle på kaia, og stikke ned til en av båtene og kjøpe seg en pose ferske reker eller fisk til middag, sier Vidar.

Han og SUROFRI forvalter imidlertid mye mer enn kaisalget av fisk og skalldyr alene.

-Vi er fiskernes eget salgsorganisasjon der mellom åtte og ti prosent representerer ferskfisk, som jo kaisalget er en del av, og hvor resten er fryst.

For salg av denne fisken bruker vi også nettet. I en lukket side der vi har web-auksjoner på fangsten kan kjøperne melde sin interesse.

(Fortsetter under).

Året er 2014, og Sigrid opptrer på Ungdomsmønstringen i regi av SUROFI, FIskebåt, Maritimt Kompetansesenter og Møre og Romsdal Fiskarlag. I salen til Parken kulturhus satt rundt 1.500 10-klassinger, fordelt på flere omganger.

Vidar er en av elleve ansatte i SUROFI, som har sitt hovedkontor i Fiskernes hus. Her er de hele tiden opptatt av å få best mulig pris for fisken, og av kvalitet.

-Derfor kjører vi også gratis kvalitetskurs for fiskerne i samarbeid med Otto Giskeødegård. Vi opplever at det blir svært godt mottatt av fiskerne, sier Vidar, som selv har jobbet i SUROFI siden 2000. I 2014 ble han salgssjef, og det er ikke få tonn med fisk som er omsatt i den perioden.

-Det har absolutt blitt noen tonn i løpet av de årene, selv om jeg ikke kan si hvor mange. Det jeg kan si er at SUROFI omsetter mellom 170.000 til 200.000 tonn fisk i løpet av et år.

De største artene er torsk, hyse og sei, men vi omsetter mye av andre arter også, som blåkveite, lange og breiflabb, for å nevne noen.

For fiskeriorganisasjonene er rekruttering til fiskerifagene viktig, og har stadig fokus.

(Fortsetter under).

Artist Amanda Tenfjord har de siste årene deltatt på scenen under Ungdomsmønstringen. Foto: Privat.

Sammen med Fiskebåt, Marint Kompetansesenter og Møre og Romsdal Fiskarlag har SUROFI i flere år arrangert ”Ungdomsmønstringen”. Arrangementet samler mer enn 1.500 10.klassinger fra hele regionen.

-Ungdomsmønstringene er en viktig arena for å møte ungdom. Der får de vite mye om næringen, og høre hvilke erfaringer unge mennesker som jobber i fiskeriet har gjort seg.

Musikalsk underholdning hører også med under ungdomsmønstringen, og tre ganger har vi hatt Sigrid Raabe på scenen, en artist som siden har blitt en internasjonal stjerne. Nå har artisten Amanda Tenfjord vært med oss noen år, forteller han.

-Hvordan ser du på SUROFI sin plass i sentrum?

-Vi har jo lagt her i alle år, og i fjor feiret vi 75 årsjubileum. Og vi trives i sentrum, sier Vidar Naalsund.