Seks gode måneder for Elon i sentrum#Viersentrum: Det hadde opparbeidet seg et solid savn etter en elektronikkbutikk i Ålesund sentrum. Og da elektronikkjeden Elon meldte sin ankomst i fjor ble det jubel. Selv opplever butikksjefen at de var hjertelig velkommen.

Butikksjef Esben Bakke Ellingsen hos Elon i Ålesund Storsenter er fornøyd med de seks første månedene.

Ålesund sentrum var nesten blottet for alt som kunne lukte av aktører innen elektronikk. Og spesielt stort var savnet etter et tilbud innen hvitevarer.

25.november i fjor åpnet Elon sin butikk i Ålesund Storsenter. At de var velkomne kan butikksjef Esben Bakke Ellingsen skrive under på.

-Helt klart, og det var tydelig at vi kom inn og fylte et hull, for vi så raskt at folk begynte å benytte seg av oss, sier Esben. Han opplever også lojalitet blant kundene.

-Ja, og jeg tror mange er veldig lojale mot byen og sentrum ved å handle lokalt.

-Når dere startet opp, hadde dere noen teorier på hvordan dette ville gå?

-Ja, vi hadde en viss anelse, eller antagelser, og ikke minst forventninger. Nå, seks måneder senere kan jeg si at det har gått over alle forventninger.

(Fortsetter under).

Klær må vaskes, og Elon har et stort utvalg av maskiner som sørger for vask og tørk.

Esben Bakke Ellingsen og Elon vet at pandemien har gitt sine effekter i denne perioden.

-Vi startet jo opp midt i pandemien og hadde satt forventningene litt etter den.

Det vi ser for vår del, og bransjen ellers også, er at vi har holdt oss godt gjennom pandemien.

Mye av grunnen til det kan nok tilskrives at svært mange har hjemmekontor, i tillegg til at de skal underholdes.

-Så her har det gått unna på dataartikler?

-Ja. Typiske ting som en bruker på hjemmekontor. Mus, musmatte, datamaskiner og tilbehør som kabler og slike ting.

Nå er vi jo inne i en ny runde med hjemmekontor for mange. Og hver gang det skjer så tømmes hyllene for slike varer, sier han.

Som nevnt innledningsvis har savnet etter aktører som fører hvitevarer vært et savn. Det ser Esben og gjengen hans effekten av.

(Fortsetter under).

Pandemien har gjort at Esben og gjengen hans selger godt med alt som hører til i et hjemmekontor. I tillegg skal en underholdes både med telefoner, flatskjermer og underholdende elektroniske duppeditter. Nå er sommeren her, så da er det isbitmaskiner og iskremmaskiner mange vil ha.

-Det går jevnt med hvitevarer, for det har tydeligvis vært et savn.

Vi har et rikt utvalg i modeller innen komfyrer, vaskemaskiner, tørketromler, kjøl og frys.

Akkurat nå ser vi at det går mot sommer, og da ved at folk gjerne skal ha seg isbitmaskin eller lage sin egen iskrem med en ny iskremmaskin.

Elon i Ålesund Storsenter disponerer rundt 300 kvadratmeter og har fire ansatte.

-Vi er kommet til Ålesund sentrum for å bli.

Tilbakemeldingene vi får er at folk synes det er kjekt at vi er her i sentrum.

Vi får også skryt for hvordan butikken ser ut, for mottoet vårt er jo ”Velkommen hjem”. Da er det viktig at en føler seg velkommen og hjemme når en besøker oss, sier Esben Bakke Ellingsen.