Flytsona – Regnskapsbyrå med noe ekstra#Viersentrum: Ikke alle som bidrar til et levende sentrum har et utstillingsvindu ut mot gata, men er likevel viktige for et bysentrum. Flytsona AS er en slik aktør. Regnskapsbyrået som elsker gründerbedrifter og nyetableringer.

I Grimmergata 5 på Grimmerhaugen finner du regnskapskontoret Flytsona AS.

Vi er på Grimmerhaugen, midt i byen. I fjerde etasje i Grimmergata 5 finner vi Bjørn Eilertsen, Linda Hatmosøy og Anita Tryggestad.

I lyse lokaler har de slått seg til, og de har det talende navnet Flytsona.

-Kan vi gjette på at meningen med navnet er å hjelpe kundene til å komme i nettopp flytsona?

-Ja, den slutningen kan du godt trekke, for vi er et regnskapsbyrå med litt ekstra fokus, der vi jobber tett opp mot gründere og nyetableringer. Da er det en viktig del å hjelpe dem inn i flytsona, forteller Anita.

Hun og kollega Linda er regnskapsførere. Bjørn Eilertsen er daglig leder og lang erfaring innen ledelse og foretningsutvikling.

Alle har de hatt en fortid med karrierer i Oslo. Nå har alle tre vendt hjem til hjembyen, og Bjørn etablerte Flytsona AS i mars i fjor, og i oktober startet de opp med arbeidet.

I dag har selskapet rundt femti kunder som består av alt fra små bedrifter, enkeltmannsforetak til store bedrifter med mange ansatte.

-Vi er jo selv en gründerbedrift, og nyetablert i Ålesund. Derfor liker vi godt å jobbe med slike selskaper, og i Ålesund er det en stor gründerånd, sier Linda.

(Fortsetter under).

Flytsona er et regnskapsbyrå med noe ekstra. De elsker nemlig å bistå gründerbedrifter og nyetableringer med å komme i flytsona. F.v: Bjørn Eilertsen, Anita Tryggestad og Linda Hatmosøy.

-Vi har selvfølgelig også eldre etablerte selskaper som kunder. For oss er dialog og nær kontakt med kundene viktig. Og vi ser at mange av kundene våre ønsker å snakke om andre ting enn kun regnskap. Det har de mulighet for her, legger hun til.

Det er mange feller å gå i når en skal starte sitt eget selskap, og det kan være skremmende.

Flytsona er et selskap som skal gjøre dette mindre belastende, og kanskje bidra med en del av det som skal til for å komme i posisjon og altså i en flytsone der en ser at dette faktisk går bra.

-Vi er veldig bevisst på at kundene våre kan trenge hverandre. Derfor kopler vi dem gjerne opp mot hverandre slik at de kan utfylle hverandre med varer og tjenester. For det er jo dumt å kjøpe slikt hos selskaper som for eksempel holder til på Østlandet, når vi har det samme her i byen. Og kanskje til og med blant våre kunder, sier Linda.

-Vi ser at kundene våre er blitt mer bevisst på å handle lokalt, legger Anita til.

(Fortsetter under).

Anita,Linda og Bjørn trives i sentrum og føler absolutt at de hører hjemme her. -Vi skal være tilgjengelige, og her i byen kan vi ta et møte over en kaffe på en kafé om kunden ønsker det. Og mange av kundene våre er i sentrum, sier Anita Tryggestad.

-Ikke alle har den lokale kunnskapen som skal til for å vite at varene eller tjenestene de er ute etter faktisk finnes her. Da bidrar vi gjerne til det og å guide dem inn til hverandre, sier hun.

-Da Bjørn etablerte Flytsona AS så ble en viktig ting aktualisert.
Alle som jobber i selskapet er også medeiere, for på den måten å kunne bidra til å forme sin egen arbeidsplass.

-Det forplikter, ja. Men det gir også en unik mulighet til å påvirke sin egen arbeidsplass. Og så er vi ute etter nye flinke folk, sier Anita.

-Men hva med deres plass i sentrum?

-Vi hører så absolutt til her, og mange av kundene våre er i sentrum.

-Vi skal være tilgjengelige, for terskelen for å ta kontakt skal være lav. Nå blir vi også tilgjengelige med en egen stand i nybygget PIR, forteller hun.

-Her i byen kan vi gjerne ta et møte med en kunde over en kaffe på en kafé om det er ønskelig, forteller Anita Tryggestad.