Foredragsholdere 2019Gå ikke glipp av en dag med inspirasjon, kunnskap og engasjement for en enda bedre by!

Tid. 7. mars kl. 09.00

Sted: Parken Kulturhus, Ålesund

Billetter får du her! 

Isaak Bashevkin, byplanarkitekt i Norconsult kommer til konferansen "Bra By" i Ålesund 7. mars.

Isaak Bashevkin, byplanarkitekt i Norconsult. Arkitekt med fordypning i urbanisme fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Isaak jobber med by- og stedsutvikling i Norconsult, og vil fortelle om interessante erfaringer fra en rekke prosjekter i byer som er relevante å se til. Hvordan påvirker valg av transportsystem og arealbruk utviklingen av byen, sentrum og bylivet? Hvilke drivkrefter jobber for eller imot mål og ambisjoner om levende og attraktive byer folk trives i? Hvilke kvaliteter ser neste generasjon etter når de skal velge seg et sted å bo og leve? Hvordan påvirker endrede omgivelser hvordan vi lever i og rundt byer? Hvilke grep, mer eller mindre radikale, kan endre spillereglene for byutviklingen i Ålesund frem mot 2050?

Om Norconsult 
De har et bredt og tverrfaglig byplanmiljø som har jobbet med by- og sentrumsutvikling utvikling på alle nivå i en årrekke. De har erfaring fra flere store og mindre byer i hele Norge, fra detaljering av gater og byrom til mulighetsstudier og overordnede byplaner og strategier. 

Joel Alexander Mills fra Offshore Simulator Centre forteller mer om hvordan Ålesund skal bli smartere.

Joel Alexander Mills, CEO Offshore Simulator Centre

Nye Ålesund er i samarbeid med Sula- og Giske kommune den første regionen i Norge som blir tatt opp i FNs Smart Cities nettverk. Vi gleder oss til å lære mer om hvordan dette skal foregå når Joel Alexander Mills entrer scenen.

»Simulation the Key to the digital revolution, Let's Augment your city. A little taste of the journey from Offshore simulation to creation of the first digital twin based city, Ålesund working with the United Nations smart cities program".

Harald Yndestad. Foto: Kristin Støylen.

Harald Yndestad, Professor emeritus ved NTNU Ålesund.

«Når byene blir smarte». Yndestad har forsket på smarte byer siden 2007. Han vil på denne konferansen ta opp temaet hvorfor ny teknologi vil endre hvordan vi forvalter byene vår, hva en mener med en Smart By, og motivet for Smarte byer. Hvordan Smarte Byer vil endre offentlige tjenester i årene framover og ikke minst hvilke snubletråder bør unngå.

Yndestad er prosjektleder for forskningsprosjektet Virtuelle Møre og forskningsprosjektet Smarte Regioner sammen med Ålesund Kommune, Statens Vegvesen og Sunnmøre Regionråd. Han deltar også i prosjektet «Ålesund som Smart Sirkulær By» med NTNU Ålesund og Ålesund Kommune.

Aud Tennøy, Forskningsleder for Byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk institutt.

Hun er utdannet sivilingeniør og by- og regionplanlegger fra NTNU i Trondheim, og har PhD i by- og regionplanlegging fra NMBU.

Hva kan bidra til at Ålesund sentrum blir mer attraktivt, tilgjengelig og levende? Hvordan kan sentrumsutviklingen bidra til ‘grønnere’ reisevaner? Basert på forskning i inn- og utland vil Tennøy fokusere på areal- og transportutvikling på bynivå og utvikling av selve sentrum. Hun vil også komme inn på potensialet for økt bruk av sjøen som ferdselsåre.

Mariann Schjeide, leiar av Norsk Bibliotekforening.
 
Ho er utdanna bibliotekar, og tidlegare mangeårig biblioteksjef i Ålesund. Dei siste fem åra har ho vore leiar av Norsk Bibliotekforening, ein interesseorganisasjon som arbeider politisk for best moglege kår for folke-, fag- og forskningsbibliotek.
 
Ho skal snakke om biblioteket som byutviklar, biblioteket som den tredje staden, biblioteket som kunnskapsinstitusjon og gratis møteplass, biblioteket som investering i borgarane og eit ledd i myndiggjering av dei same borgarane. Biblioteka burde med sin infrastruktur bli i større grad brukt som aktør i stad- og byutvikling, særleg i ei tid der post, bank og butikkar forsvinn rundt oss. Ho vil  vise til suksesshistorier frå rundt om i landet der biblioteksatsing har vore ein viktig del av god stadutvikling. Og er eigentleg bibliotek i kjøpesenter så ille?

Harald Andersen, Direktør Virke Handel

Harald Andersen, Direktør Virke Handel

«Norsk handel og kappløpet mot teknologigigantene».

-Store teknologiske nyvinninger og forbrukeradferd i rask endring vil endre fundamentet for all handel i Norge. Dette utfordrer både sentrumshandel, kjøpesentre og netthandelsaktører, sier han. Vil han også avsløre hvem han tror vil klare seg og hvorfor? 

Virke er hovedorganisasjonen for tjenestenæringene i Norge. Virke Handel er det største medlemsområdet i Virke og representerer 15.000 norske handelsvirksomheter.

Ingeborg Ukkelberg, kommunikasjonssjef i ÅRIM deltar på Bra By 2019. Konferansen for byer som vil enda litt mer.

Ingeborg Ukkelberg, kommunikasjonssjef i ÅRIM
(Foto: Kristin Støylen)


Renovasjon i sentrum: Bare utfordring eller også muligheter?

Ny sorteringsordning i Ålesundregionen har skapt engasjement. Mykje engasjement! No sorterer elleve kommunar rundt Ålesund avfall som aldri før. Dette er bra for miljøet, og ein måte å jobbe med FN sine berekraftsmål i praksis. I år står Ålesund kommune for tur. Men kva tenker ÅRIM om bysentrum? Er det eigentleg mogleg å sortere avfall i sjølvaste jugendbyen? Eit av svara er at meir avfall skal ut av syne, det vil seie under bakken. Dette har sjølvsagt sine utfordringar, men ÅRIM ser også gode moglegheiter.

Miljøselskapet ÅRIM er ti år i 2019. I denne perioden har fokus på miljø vore i kraftig endring. Ukkelberg har vore med sidan oppstarten, ho er utdanna innan marknadsføring og jobba fleire år i reklamebransjen før ho starta i ÅRIM.

Alexandria Algard er en aktiv samfunnsdebattant med tro på at arkitektur kan forandre verden.

Alexandria Algard, Arkitekt

"Gode steder - glade folk"

Arkitekt og tidligere president i Norske arkitekters landsforbund. Algard er en aktiv samfunnsdebattant med tro på at arkitektur kan forandre verden. Hun har tilbragt 10 år i utlandet med arkitektstudier i Århus og Tokyo, og bodd og arbeidet i New York, Rotterdam og Basel i Sveits. Hun driver arkitektkontor i Stavanger.

Hun skal snakke «Om livet»

«Våre omgivelser former våre liv - legger grunnlaget for hvordan vi beveger oss - hvilke valgmuligheter vi har - om vi møter andre i hverdagen - om vi trives der vi bor - om vi bruker mye tid på transport eller får mer fritid i stedet for. Byutvikling handler om livskvalitet - men hva skal til for å bygge byer som legger til rette for valgfrihet og gode liv? spør hun.

Foto: Tommy Ellingsen

Hilde Nygaard, Rådgiver i Utviklingsenheten Kongsvinger kommune

«Kongsvinger 2050 - Hvilke muligheter finnes for oss som er for små for byvekstavtaler?»

- «Kongsvinger 2050 er eksempel på at det er mulig å få til et godt og forpliktende samarbeid på tvers av kommune, stat og fylke selv uten byvekstsavtaler, sier hun. 

Kongsvinger kommune, Statens vegvesen, Hedmark fylkeskommune og Byen vår Kongsvinger har gjennomført et samarbeidsprosjekt knyttet til fremtidig byutvikling, kalt Kongsvinger 2050. I tillegg til selve bystrategien har partene utarbeidet en samarbeidsavtale og et handlingsprogram.

Guri Mette Vestby kommer til Bra By i Ålesund 7. mars.

 Guri Mette Vestby, Sosiolog og seniorforsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet.
Hun kommer til Bra By 2019 med foredraget «Levende bysentrum som samskaping med offentlige og private ressurser».
 
Hun har i en årrekke arbeidet med stedsanalyser og strategisk arbeid for å skape livskraftige lokalsamfunn og levende sentrumsområder. Dette har ført henne til mange små og mellomstore byer rundt om i landet der hun har gjort intervjuer med lokale politikere, fagfolk i kommunen, næringslivsledere, kulturlivsaktører, innbyggere og ildsjeler.
På konferansen vil hun dele sin innsikt i betydningen av et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører, men også kunnskap om fruktbare friksjoner og barrierer som sprikende interesser, verdikonflikter og kulturforskjeller.
Hun vil gi konkrete eksempel fra byutviklingsprosesser, blant annet fra sin følgeforskning av pilotprosjektet «Levende lokaler» for å skape nytt liv i tomme lokaler i bysentrum som er beskrevet i rapporten «Fra sentrumsdød til sentrumsglød».