Hvorfor trenger vi Bypatrioter?Folk snakket om en død by. Jeg så ingen død by, bare masse initiativ, flotte butikker, pågangsmot og gode prosjekter. Det måtte framsnakkes sånn at enda mer kunne vokse frem. Der startet det som var ei enkel facebookside og som i i dag har blitt til et helt byutviklingsprosjekt fra fortauskanten -for en bedre by! 

Å være bypatriot betyr å bruke byen sin i vær og vind. Man må delta skal man ha en levende by!

I dag er vi to Bypatrioter på fulltid, frilansere og frivillige. Vi har egen byblogg, 28.000 følgere bare på facebook, drifter prosjekter og fungerer som et nav og blir sett på som vaktmestere i egen by. Ingen sak for liten, ingen for stor. Døren vår er åpen for alle.  I ryggen har vi 170 bedrifter som støttespillere, annonsører og samarbeidspartnere. 

Vi liker å si at vi bygger by fra fortauskanten. Nettopp fordi vi har næringsliv, folk og kulturliv i fokus og i ryggen. De som faktisk holder sentrum levende. Ofte på tross av politiske beslutninger og ikke ved hjelp av. Våre bysentrum er skjøre og utsatt for press fra de store kjøpesenterområdene utenfor byene.

Bypatrioten heier på og jobber aktivt hver dag for Ålesund by men spesielt vårt bysentrum. Det gjør vi fordi vi er fast bestemt på at bare bysentrum kan og bør være sentrum i en stor ny Ålesundsregion.

Vi kan aldri vinne kampen om de kloke hodene eller få unge voksne til å flytte hjem etter endt utdanning uten å også kunne tilby et pulserende bysentrum.  

Sentrum hadde for en del år siden de samme utfordringene som veldig mange andre byer på tilsvarende størrelse: Store kjøpesentre poppet opp utenfor sentrum og handelsmønsteret endret seg. 

I takt med dette, endret hele bildet seg. Trafikk, folk, og planlegging. Alt ble snudd på hodet. 

Mange butikklokaler i sentrum ble stående tomme, folk snakket byen ned og løsningene så ikke ut til å finnes.

Ved å fremsnakke, få ut fakta, markedsføre og knytte sammen, ønsket vi å være en positiv bidragsyter til å snu trenden. I dag finner du knapt et ledig lokale på gateplan i sentrum og teller du aktørene finner du tett på 300.

Hva skjedde etterhvert som verktøyet var der? Jo, folk turte å satse, prosjektene viste igjen i bybildet, publikum ble med på laget og man har blitt bevisst på å bruke sitt eget sentrum. Folk snakker ikke lengre om død by.

Våre facebooksider og innlegg om Ålesund by har en rekkevidde på 150-200. 000 personer hver eneste uke. Folk heier, deler og er oppriktig engasjert. Og trenden med vekst i kanalene fortsetter. 

Men: Dette er skjørt. Det er fortsatt sånn at ingenting kommer av seg selv. Der er alltid noe som kan og må bli bedre.  

Bypatrioten oppfordrer politikere både sentralt og lokalt til å sette seg nøye inn i dynamikken i et bysentrum. Til å knekke koden og skjønne at man må ta et aktivt ansvar. Det hjelper lite å drømme om et bilfritt bysentrum dersom det tar livet av handelen i en middel stor by. For vi er ikke alle store byer med nok tilgang på folk.

Jeg sier ikke at handelen vil dø om du tar bort bilene, men det kan være lurt å fikse før man fjerner. Man bør først ha på plass et svært godt kollektivtilbud, buss og båt, før man ber folk om å bruke mindre bil. 

Man må først fikse byrommene vi allerede har slik at folk bruker de mer. 

Det handler om rekkefølgekrav. 

Det er en uttalt strategi fra Thon gruppen om å trekke til seg aktiviteter, kultur og andre tilbud, for å styrke sine kjøpesentre. I Ålesund har det allerede skjedd i form av både nytt kinosenter og og bibliotek. Kulturtilbud inne på det som nå er Norges største kjøpesenter. To mil utenfor bysentrum.

Hovedavdelingen til biblioteket ligger fortsatt i sentrum, i dårlige og gjemte lokaler, og venter, venter og venter på ei sørside. I mellomtiden går alt fortere inne på kjøpesenteret…

De små butikkene som holder liv i sentrum 365 dager i året kan ikke ta belastningen om å utvikle et sentrum alene. De er avhengige av at nettopp urbane tilbud styrkes i sentrum. Først. 

Uten inntekter fra butikkene på gateplan kan heller ikke gårdeierene ta vare på husene, eller jugendstilen som er vårt ypperste varemerke og identitet.  

«F I K S» sier vi om vårt prosjekt. For oss betyr det:

F olkelig
I nformasjon
K unnskap
S samarbeid

Det er viktig at våre folkevalgte kobler seg på og henter sin kunnskap fra de som kan og vet hvor skoen trykker; Det lokale nærings-og kulturlivet i egen by. Det er nemlig de - og innbyggerene - som satser og utvikler sin egen by. Hver eneste dag.

Vi holdt stand i sentrum, men det er ikke over. I dag, i 2018, venter helt andre utfordringer med press fra blant annet netthandel og endrede forbruksmønstre og det går fort. Samtidig henger de lokale utviklingsprosessene etter. Byrommene blir ikke oppgradert til gode møteplasser og etablering av nye boligprosjekt i sentrum går for tregt og er for komplisert. Omkampene er for mange og fogderistriden hemmende. 

Vi må komme dit at vi tør å fastslå at det å satse på Ålesund by med et urbant sentrum er den beste muligheten vi har for å unngå å bli ei rundkjøring mellom Bergen og Trondheim. Vi ønsker jo å være en attraktiv destinasjon. Ikke bare for turister og tilreisende. Men også for studenter og de kloke hodene. Da må vi sørge for at de urbane kvalitetene er på plass. Ikke ved ord, men ved handling. 

Trine Klemetsen