Sammen om sankthans!Det begynte med en idé fra Bypatrioten: Hvorfor ikke samle gode krefter og sette sankthanstradisjonen i Ålesund skikkelig på kartet? Vi har en helt unik tradisjon og historie å ta vare på. Hva om vi henter frem igjen kunnskapen og entusiasmen? 

Trine Klemetsen i Bypatrioten og Alexander Heen fra Slinningsbålet fortsetter samarbeidet etter verdensrekorden. Håpet er å rekruttere nye bålbyggere.

Etter fjorårets suverene innsats på Slinningsbålet lå alt til rette for at vi en gang for alle kan befeste oss som hele Norges bålby.

Tanken var sådd, nå gjaldt det å få gode samarbeidspartnere med på laget. Det handler om synliggjøring av hva vi har. Om å bygge identitet og tenne ny gnist rundt egne tradisjoner. En stor jobb der ikke noe kommer av seg selv.

(fortsetter under). 

Sunnmørsposten med eget stort vedlegg om sankthans.

Sunnmørsposten var et naturlig valg. Som et ledd i samarbeidet kom de denne uken med en egen avisdel med 26 sider om våre sankthanstradisjoner. I tett dialog med med bålgjengen lager vi også, sammen, en direktesending med gjester og underholdning fra fjøra på Slinningen som streames på smp.no lørdag fra 19-22.

Dagene i forkant har Bypatrioten hatt bålskole for 7.klassingene ved Volsdalen skole . Vi har fått med oss mange gode krefter fra lokalmiljøet for å sikre Sankthans-tradisjonen på Volsdalsberga som holdt på å dø ut. Både Sportsklubben Guard, FAU Volsdalen, MOT Kolvikbakken og flere andre bidrar til en feiende flott og tradisjonell feiring, slik vi kjenner den fra gammelt av.

Underveis i forberedelsene har Bypatrioten laget og delt gode saker, bilder og videoer, slik at alle kan ta del i hvordan vi tenker og hvorfor dette er viktig. Kanskje sender vi fra oss idéer som får fotfeste andre steder? Ikke noe hadde vært bedre enn det.

"Sammen for sankthans" hadde ikke vært mulig uten sponsorer i næringslivet som skjønner verdien av det Bypatrioten og samarbeidspartnere nå er i gang med.

Å løfte frem, sette i gang nytt og markedsføre samlende aktiviteter i egen by. Det er derfor vårt prosjekt «Sammen for sankthans» har fått en god start.

Vi håper mange møter opp og støtter sitt lokale arrangement på fredag, enten det er i Volsdalen, på dyreklubben eller på Godøya, og at publikum tar turen til både Devoldfabrikken og Slinningsbålet på lørdag.

En superkjekk dag med egen bålskole for 7. klasse ved Volsdalen skole. Kanskje ser vi nye bålsjefer for nye bål her?

Så er det gøy å vite at vi med vår direktesending tar bålet ut til hele verden. Til studenter i utlandet og utflyttede ålesundere i Canada og til alle våre sjøfolk på havet.

Det fortjener bålet hvert år, ikke bare når vi setter rekord! Slik bygger vi bålet enda sterkere og sørger for at det får den oppmerksomheten det fortjener. Den jobben må noen gjøre, og vi er veldig stolte over at bålgjengen slepper oss tett på i hele byggeprosessen og på selve dagen for tenningen av Norges flotteste St. Hansbål!

Riktig god sankthans til alle!

Trine, Bypatrioten – for en bedre by.

 

Noen av våre støttespillere om «Sammen for sankthans»

– Tafjord er opptatt av å bidra til å skape gode opplevelser som er med på å gjøre det kjekt og interessant å bo akkurat her. Det gjelder for idrett, kultur og andre aktiviteter som favner mange. Det er viktigere for oss at vi finner bål på hvert nes enn at vi skal strekke oss etter verdensrekorder hvert år. Ved å støtte dette prosjektet håper vi å kunne bidra til å løfte frem nysgjerrigheten til en ny generasjon. Jeg har selv opplevd hvor samlende sankthans var, og fikk gleden av å være med helt på tampen av storhetstida som bålgutt. Tafjord håper at støtten til dette arbeidet vil bidra til at ting får kraft til å stå på egne bein, og da må vi vekke frivilligheten, noe dette prosjektet prøver på.

Harald O. Nøstdahl 
Markedssjef Tafjord 

– Sankthansfeiring og bålbygging har lange tradisjoner i Ålesund og er med på å bygge identitet og stolthet blant befolkningen. Stiftelsen støtter kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak og vi er glade for å kunne bidra til å videreføre denne fine sankthanstradisjonen.

Marianne Roald Ytterdal 
Stiftelsen Kjell Holm

– For oss på Moa er det viktig å ta del i det som er viktig for hele Ålesund. Alle har ei tilknytning til sankthanstradisjonene. Synliggjøring av Slinningsbålet er også viktig, ikke bare for oss men for kommunene rundt. Det fine med sankthans er at det er for hele familien. Noe man gjør sammen med andre.

Anne Mari Rødal Kleppe
Senterleder Amfi Moa

– Vi ønsker selvsagt synlighet, noe dette prosjektet gir, men vi er også restriktive til hva vi er med på. Dette prosjektet mener vi er helt riktig å være en del av. For oss handler det om at noen synliggjør gode tradisjoner som er i ferd med å dø ut. Vi har jo snart ikke tradisjoner igjen. Om ikke vi klarer å ta vare på sankthansfeiringen er det snart kun 17. mai igjen. At noen nå løfter dette frem til glede for mange er riktig for oss å støtte. Vi liker å bygge, og nå bygger vi sammen, til glede for fellesskapet.

Steinar Lausund
Mostein Eiendom

"Bunker Oil ønsker å bidra til å bevare sankthanstradisjonen, og vi setter pris på aktiviteter som samler Ålesund og omegn. «Sammen om Sankthans» er et flott prosjekt for barnefamilier som bygger identitet og stolthet, og løfter fellesskapet i regionen. Innsatsen omkring Slinningsbålet  gjør at Ålesund blir markedsført som en attraktiv og livlig by. Det er kjekt å være Sunnmøring". 

Monica Blindheim
Bunker Oil