Gir stafettpinnen videre til Guard-Bypatrioten kunne ikke sitte stille å se på at en tradisjon som dette flatet ut. Da vi rakk opp hånden hadde vi bare et enkelt mål om å sørge for at der ble arrangert Sankthans på Volsdalsberga hvert år. Dermed satte vi i gang. Vi ringte en gjeng gode venner og samarbeidspartnere og gav oss selv tre år. Så lang tid tok det ikke. Fra i år av er det Sportsklubben Guard som tar over, sier Trine Klemetsen om dugnaden som for to år siden sikret sankthans på berga. 

 

Bilde fra sankthansfeiringen i regi av Bypatrioten. Nå tar Guard over!

-Bypatrioten kunne ikke sitte stille å se på at en tradisjon som dette flatet ut. Da vi rakk opp hånden hadde vi bare et enkelt mål om å sørge for at der ble arrangert Sankthans på Volsdalsberga hvert år. Dermed satte vi i gang. Vi ringte en gjeng gode venner og samarbeidspartnere og gav oss selv tre år. Så lang tid tok det ikke. Fra i år av er det Sportsklubben Guard som tar over, sier Trine Klemetsen om dugnaden som for to år siden sikret sankthans på berga. 

Joakim Bendal som er daglig leder i Sportsklubben Guard. De tar nå stafettpinnen som arrangør.

-For oss i Bypatrioten har dette vært en stor dugnad som viste at samarbeid er løsningen på mye. Alle som bidrog fikk også inntektene fra egen aktivitet, forteller Klemetsen som er glad for at denne viktige tradisjonen nå opprettholdes. 
 
-Vi var en av flere som meldte oss til samarbeid da vi hørte Bypatrioten ville ta tak i sankthansfeiringen som dessverre holdt på å bli avlyst for tre år siden, forteller Joakim Bendal som er daglig leder i Sportsklubben Guard. De tar nå stafettpinnen som arrangør. Han er imponert over hvor sterk denne tradisjonen er i byen.
 
-Jeg er fra Fosnavåg og kom til byen først i 2014. Der har vi ikke noe som ligner på det dere har her. Jeg skjønte fort at for oss i Guard, handler denne oppgaven først og fremst om å bidra til å skape et godt nærmiljø. Så er det også gode inntekter for oss med de aktivitetene vi har hatt, som tombola og katta i sekken, men vi legger ned ganske mange arbeidstimer også, sier han om oppgavene som ikke alle kanskje ser ved første øyekast. 
 
-Det skal organiseres, rulles lodd, kjøres, rigges og ryddes, så vi er helt avhengig av å ha klubben med små og store i ryggen og det har vi! Å engasjere oss for å opprettholde denne sankthansfeiringen gir oss som klubb en mulighet til å skape noe mer sammen, på samme tid som vi også bidrar til å ta vare på en viktig tradisjon, sier han.
 
-Det å ha åpne plasser å komme til på festdager som dette, som i tillegg helt gratis og for alle, er viktig for en by som Ålesund. Ikke minst har vi en viktig båltradisjon å ta vare på og der har vi lagt ned innsats for å nå ut med både kunnskap og bålglede. Det er nemlig «Bålskolen» som vi skapte for avgangselevene Volsdalen barneskole som har sørget for lemping og bygging på berga de to siste årene -med kyndig støtte fra bålsjefene på Slinningsodden, sier hun. 
 
-Det skal vi ta med videre, lover Bendal.
 
-Vi må få lov til å takke alle som skjønte hva dette gikk ut på, sier Klemetsen som sier det gjelder privatpersoner, korps, organisasjoner og bedrifter som hev seg på og hjalp til. -Det er jo sånn vi lager en bedre by. Vi drar lasset sammen. Tilbake får vi noe som i tillegg gagner alle, sier hun og ønsker Guard lykke til med sankthansfeiringen i 2019.