Bålskole Verdensmestrene fra Slinningsbålet lager bålskole for de yngste bypatriotene onsdag før St. Hans

– Målet er å bygge et skikkelig stilig bål, sier bålsjef og verdensrekordholder Alexander Heen,. Han og bålbyggerkollega Yngve Osvold vil være tilstede fra vi legger første palle på berga.

Her skal de lære vekk alt de kan om bålbygging til neste generasjon.

– Vi skal vise  hvordan man gjør det, hvordan man tenker og la de være med hele veien, sier Heen.

Bypatrioten håper dette vil være med på å gi byggelyst og erfaring slik at det kanskje vil dukke opp enda flere bål. Akkurat som vi lika det her i byen. Vi kan ikke bare fortelle barna om hvordan det var. Vi må jo også vise de hvordan de kan gjøre det. Heilt sjøl.

Slinningsbålet tok verdensrekorden i 2016 . Bålet er godt synlig fra Volsdalsberga. I 2017 tennes Slinningsbålet lørdag 24. juni.