Visste du at vi har en internasjonal skole i Ålesund?(Annonsørinnhold): I Norge finnes det totalt 20 internasjonale skoler, og en av de finner du i Ålesund. AaIS – Aalesund International School heter den og har elever fra 1. til 10 klasse. Selv om alt foregår på engelsk, er mange av elevene norske. 

Vi har besøkt Aalesund International School

Det går i flytende engelsk når vi avlegger 1.klassingene på skolen et besøk, men flere av dem som er norske slår kjapt over på rent ålesundsk når vi uten å tenke oss om kommer med alle våre spørsmål. På norsk. 

-All undervisning foregår på engelsk, bortsett fra i norsktimene og spansk, forteller daglig leder Stian Nerland.

-Det er med på å gjøre de mye sterkere i engelsk, siden det er hovedspråket her, legger han til.

Helt siden 2012 har AaIS hatt sin naturlige plass i Ålesund, og de er med på en rekke lokale aktiviteter. 

For tre år siden kjøpte AaIS tidligere Nørvasund barneskole på Gåseide, og for de som har vært innom skolen tidligere er endringene store og merkbare.

-Vi har brukt en del midler til å pusse opp etter alle kunstens regler, både ute på leikeplassen og på selve skolebygget. Vinduer, ventilasjonsanlegg og mye mer er helt nytt, forteller daglig leder, som er øverste leder for 23 ansatte og lærere og rundt 100 elever.

-Vi har god plass til mange flere, forteller Nerland om skolen. Skolen følger det internasjonale IB systemet, med den norske læreplanen godt intergrert i undervisningen.  

(Fortsetter under).

Der er mye god læring i lek!

-Vi er et internasjonalt miljø med både lærere og elever fra mange nasjoner og folkeslag. Og en betydelig andel norske elever.

-Hvorfor bør norske elever søke seg inn til dere?

-Det er i hovedsak for de elevene som ønsker noe annet, et alternativ til det den offentlige norske skolen tilbyr, sier Nerland.

Hos AaIS er skoledagen noe lenger enn i den offentlige skolen, og de har i tillegg egen SFO. Lærernes filosofi er at de setter elevene i fokus.

-Lærerne har et nært samarbeid, og det er elevene som er i sentrum, forteller Marit Ekli-Broome, en av de to lærerne som har 1.klassetrinn på skolen.

-Her er det lite tavleundervisning, for vi motiverer dem til å jobbe selvstendig og i team, og da rundt prosjekter. Det er motivering til læring, sier hun.

Og akkurat det følger beviselig de små elevene opp. For da vi var på besøk var de i full gang med å lære om forskjellige yrker. Som å drive kiosk.

Og Thor har skjønt det.

Thor har skjønt at for å handle i kiosken så må en ha penger. Da må de lages, og det ordner Thor.

-Jeg lager penger, og så klipper vi dem opp. For vi kan jo ikke kjøpe noe i kiosken uten penger, sier han, som rett er.

Kunden Said Hasan får en solid sum penger av Thor, som han igjen gir videre til Ella bak disken i kiosken, mot varer i retur til kunden, selvfølgelig.

-Det er ”learning by doing”, sier Marit.

-De lærer ferdigheter før kunnskap, sier hun.

”AaIS er forpliktet til å utvikle sine elever intellektuelt, fysisk og personlig, slik at de blir ansvarlige globale borgere gjennom læring som varer livet ut”, heter det på nettsiden til skolen.

-Vi har også en rekke aktivitetstilbud for elevene etter skoletid. Dette er ting som kommer inn etter hvert som de blir litt eldre, men vi har blant annet sjakklubb, Lego klubb og musikkensemble, forteller Nerland.

Thor har laget penger. Nå skal de bare klippes opp slik at de kan brukes i kiosken.

Å lage jernbanespor synes Cezary og Swaka er moro.

Azania Eileen har funnet leker hun vil vise fram.

Marit Ekli-Broome og Vibeke Helen Myklebust styrer klasse Year 1. Og lek er en del av læringen.

Matpause er like viktig i alle skoleklasser, og er ikke minst sosialt.

Gustavs og Said Hasan liker tall, og da er moro å plassere tallene rett i tallmatta på veggen.