Vil ha flere utenlandsfly til ÅlesundStore planer for flere flyruter til utlandet fra Ålesund lufthavn. Fylket vil bidra med 1,5 millioner.

Ny planer for Ålesund lufthavn
Det er fylkeskommunedirektøren i Møre og Romsdal som foreslår å gi et tilskudd på 1,5 millioner kroner til selskapet Utviklingsforum for Ålesund Lufthavn Vigra AS, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Prosjektet «Gjenreising av regionens internasjonale tilgjengelighet» ble startet i 2019, men på grunn av pandemien har det vært lite aktivitet. Nå er det imidlertid laget en strategi- og handlingsplan som går ut på å styrke og videreutvikle passasjergrunnlaget mellom Ålesund lufthavn og internasjonale flyplasser.

Utviklingsforumet har disse målsettingene:

  • Tilby daglige avganger til minimum to internasjonale hub-er med minimum to daglige t/r-frekvenser. 
  • Tilby helårsavganger til minimum fem europeiske destinasjonar med hovedvekt på næringslivets behov (inkludert reiselivsnæringen). 
  • Tilby sesongbaserte avganger med minimum frekvens på fem ukentlige avganger til sommerdestinasjoner og tre per uke til vinterdestinasjoner. 
  • Tilby eit høyfrekvent, effektivt og konkurransebasert rutenett nasjonalt med åtte-ti daglige ruter til Oslo og Bergen, fem til sju til Trondheim, samt sesongbasert frekvens til Nord-Norge. 
  • Tilby en nullutslipps tilbringertjeneste. 
  • Være en del av et utslippsfritt rutenett for kortdistanseflyging i Norge. 

Viktig for næringslivet
Fylkeskommunedirektøren mener at Møre og Romsdal har et svært internasjonalt rettet næringsliv med omfattende eksport av varer og tjenester. Effektiv tilgjengelighet til de internasjonale markedene er da avgjørende for å opprettholde og videreutvikle disse næringene. 

Det økende behovet for arbeidskraft, særlig fra de baltiske landene blir trukket fram.

- Direkteruter til disse landene er derfor helt avgjørende», skriver han. 

Positivt for reiselivet
Også tilgjengeligheten for reiselivet blir lagt vekt på:
- Gode og direkte internasjonale flyruter er viktig for reiselivsnæringen. Flere heilårs direkteruter til fylket kan bidra til sesongforlengelse, noe som er en uttalt målsetting både regionalt og nasjonalt. 

Fylkeskommunedirektøren er positiv til å støtte selskapet med 500.000 kroner årlig i en treårsperiode.

Saken skal opp i kultur-, næring- og folkehelseutvalget tirsdag 14. juni.