Store endringer i busstilbudet fra 1. maiFra 1. mai vil kollektivreisende i Ålesund og Giske forhåpentlig få en bedre hverdag. I denne saken finner du oversikt over alle ruteendringene som innføres og som skal gjøre det enklere å reise med buss både i, til og fra Ålesund. (Annonsørinnhold)

Økt tilbud og nye traséer skal gjøre det lettere å bruke buss i Ålesundsområdet. Endringene iverksettes 1. mai.

- Vi har jobbet tett med Ålesund kommune for å finne ut mer om folk sitt reisemønster. Basert på tilbakemeldingene, kom vi opp med et forslag til et forbedret tilbud, og fylkestinget bidro med ekstra ressurser slik at vi nå kan gjennomføre mange av de endringene vi ønsket oss, sier Svein Ivar Aarskog, fagansvarlig på samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Tore Johan Øvstebø, varaordfører i Ålesund har vært engasjert i det forberedende arbeidet.

– Vi er opptatt av å gjøre Ålesundsområdet til et godt område for kollektivbrukere, og vi er svært glade for det grundige arbeidet fylkeskommunen har gjort for å kartlegge og foreslå forbedringer i busstilbudet, forteller Øvstebø.

(Fortsetter under)

Bedre tilbud i Ålesund og Giske, bedre forbindelse mellom Sykkylven og Ålesund og raskere reise mellom Sula og Ålesund med buss, er hovedpunktene.

I tillegg blir det mer effektive trasévalg og omlegging av enkelte ruter som gjør at bussen går raskere. Ikke minst blir det betre tilbud søndag morgen og formiddag, sånn at det blir enklere for de som jobber helg å benytte seg av kollektivtransport.

- Vi er veldig glade for alle endringene som har blitt gjort. Alt dette bidrar til at det blir enklere å reise kollektivt både i, til og fra Ålesund, sier Øvstebø.

Det innføres 10-minuttsavganger mellom sentrum og Moa i rushtiden.

Her er de viktigste endringene:

10-minuttsavganger mellom sentrum og Moa i rushtiden (07.00-08.30 og 13.30-16.30)

15-minuttsavganger mellom sentrum og Moa fram til kl. 24.00

Busskorrespondanse med ferga på Magerholm til alle avganger på dagtid mandag- fredag.

Rute 250 blir åpna for påstiging innenfor Ålesund kommune.

Eget tilbud til Flisnes i tillegg til buss til Magerholm (totalt fem busser i timen)

Rute 440, 250, 631 og 632:
I rushtiden (07.00-08.30 og 13.30-16.30) kjører disse bussene utenfor Blindheimstunnelen (Gamle Spjelkavik) Utanfor rushtiden kjører bussene Blindheimstunnelen for å komme raskere frem.

Det vil si at stopp på strekningen Moa – Gamle Spjelkavik – Myrabakken – rundkjøring Blindheim ikke blir dekket utenfor rushtiden.

Bussen til/frå Myrland (rute 605 og 606) skal fremdeles gå via Myrabakken/Spjelkavik som i dag.

15-minuttsavgangene på strekningen Blindheim – Hessa på dagtid mandag - fredag

Bedre tilbud på kveld strekningen Hessa – Magerholm
Alle busser til/fra Hessa går via Hessaskaret med avgang hvert 15. minutt. Fra Hessaskaret går annenhver buss til Sævollen og Slinningen. Det vil si avgang hver halvtime til/fra Sævollen og hver halvtime til/frå Slinningen

Timesavganger Vigra/Ellingsøya/Ålesund sentrum
Avganger hver halvtime Valderøya-Ålesund sentrum
En del av lokalbussene (671 og 672) på Vigra går via flyplassen, dette vil være tilpasset flytidene.
Nytt tilbud Giske og Godøya når Godøytunnelen er ferdig rehabilitert.Når tunnelene er ferdige blir det også flere avganger på kveld på Giske og Ellingsøya

Nye bussnummer
Alle bybussrutene får nye linjenummer. For å gjøre det enklere å vite hvilken retning bussen går i, får hver retning sitt eget bussnummer.

Ruteinformasjon
Det blir ikke lenger produsert trykte rutehefter for kollektivtilbudet i Møre og Romsdal. Det skal likevel være lett å finne informasjon om når bussen går. Reiseplanleggeren på nett og mobilappen FRAM er gode hjelpemiddel. Du kan også få utskrift av de rutene du bruker ved å kontakte FRAM Kundesenter på trafikkterminalen på Moa eller kommunene sitt servicekontoret (Ålesund, Giske, Sula og Sykkylven).