Til toppen

Stor reiselivsundersøkelse gir svar

Hva tilfører tilreisende turister Ålesund by, og hvilken gruppe legger igjen mest i form av penger og lokal verdiskaping. Det er bare noen av spørsmålene man får svar på i en stor undersøkelse fra NHO Reiseliv. Les mer 

De reisende til Ålesund legger igjen store verdier, mest de yrkesreisende med sine 2.300 kroner i døgnforbruk, og ned til cruisepassasjerene med sine 790 kroner hver. Transport, spisesteder, dagligvarer og opplevelser er næringer som nyter godt av det de tilreisende legger tilbake.

De reisende til Ålesund legger igjen store verdier, mest de yrkesreisende med sine 2.300 kroner i døgnforbruk, og ned til cruisepassasjerene med sine 790 kroner hver. Transport, spisesteder, dagligvarer og opplevelser er næringer som nyter godt av det de tilreisende legger tilbake.

I 2018 og 2019 fikk nemlig NHO Reiseliv utarbeidet en viktig rapport med påfølgende analyse for reiselivsutviklingen for åtte viktige destinasjoner i Norge. Deriblant Ålesund.

Og vi kommer svært godt ut av gjestedøgnene de besøkende har hos oss.

Det er en grundig og omfattende dokumentsamling Menon Economics har lagt fram på oppdrag fra NHO Reiseliv.

Menon Economics starter sin rapport med noe vi selvfølgelig visste fra før, nemlig at Ålesund er innfallsporten til reiselivet i Møre og Romsdal.

Særegenhet, arkitektur, vakker natur, havet og en sentral beliggenhet er ting Ålesund scorer høyt på. Og veksten, spesielt innen cruisetrafikken har vært formidabel.

De siste ti årene har antallet cruisepassasjerer økt med over 350 prosent.

Men det er de yrkesreisende som legger igjen aller mest i kroner og ører etter et besøk, hele 2,300 kroner i døgnforbruk. Deretter følger tilreisende fra inn- og utland, før cruisepassasjerene som bruker 790 kroner i døgnforbruk.
Noe av årsaken til at cruisepassasjerene ligger nederst må nok tilskrives at de ikke bruker penger på selve overnattingen i byen.

(Fortsetter under).

Opplevelser er en av tingene turistene bruker penger på i Ålesund, som her i "Rollos footsteps", der turistene blant annet får prøve seg som ekte vikinger.

Opplevelser er en av tingene turistene bruker penger på i Ålesund, som her i "Rollos footsteps", der turistene blant annet får prøve seg som ekte vikinger.

Det er med andre ord hevet over tvil at cruisepassasjerer som kommer til Ålesund legger igjen penger, for 790 kroner per hode er jo litt, når en kommer til byen for noen timer.

Undersøkelsen forteller at det var mer enn 100.000 flere cruisepassasjerer enn yrkesreisende som besøkte Ålesund i 2018.

Ut fra det kan en altså slå fast at de som reiser i jobb legger igjen mest, men myten om at cruiseturistene kun kommer for å puste inn gratis luft, for så å dra tilbake til skipet og bruke pengene sine der er altså ikke helt riktig.

Undersøkelsen til Menon Economics og NHO Reiseliv går over hele året.
Men de legger ikke skjul på at næringene som håndterer tilreisende har en utfordring med sesongvariasjonen når det kommer til arbeidsplasser.

Hele 74 prosent av det tilreisende legger igjen av penger kommer fra sommersesongen.

Og her er nettopp cruisepassasjerene og de norske yrkesreisende de absolutt viktigste bidragsyterne.
I sommersesongen står de to gruppene for 64 prosent av det samlede forbruk fra tilreisende.
I vintersesongen står de norske yrkesreisende alene for over 62 prosent av forbruket.

Reisende til Ålesund legger igjen penger hos mange næringer.
Varehandel, opplevelser, transport, overnatting og servering er de viktigste.

I 2018 la tilreisende igjen hele 975 millioner kroner i Ålesund, et snitt på 1.364 per gjestedøgn.

I verdiskaping, sett fra bedriftenes side er på drøyt 400 millioner kroner.
Tilreisendes forbruk danner grunnlaget for nesten 1.200 reiselivsrelaterte arbeidsplasser i Ålesund.

(Fortsetter under).

Cruisepassasjerene tas godt mot i Ålesund, og de får et like hjertelig "på gjensyn" fra Brannskøyta. Cruisetrafikken har økt med svimlende 350 prosent de siste ti årene, og den samlede veksten for Ålesund som destinasjon er sterkere enn nasjonalt.

Cruisepassasjerene tas godt mot i Ålesund, og de får et like hjertelig "på gjensyn" fra Brannskøyta. Cruisetrafikken har økt med svimlende 350 prosent de siste ti årene, og den samlede veksten for Ålesund som destinasjon er sterkere enn nasjonalt.

Undersøkelsen tar også for seg veksten i reiselivsnæringen.

Den viser at antall gjestedøgn for cruisepassasjerer er mer økende enn for gjestedøgn på hotellene.

Ålesund som destinasjon har faktisk en sterkere vekst i ferierende enn trenden nasjonalt.

Og for fellesskapet betyr også reiselivet mye.

I 2017 tilfalt 34 millioner kroner Ålesund kommune, og åtte millioner til Møre og Romsdal fylkeskommune i skatteinntekter fra de ansatte i reiselivsbransjen.

Tar en med arbeids- og trygdeavgiftene og skatteinntekter, og fordeler dem på stat, fylke og kommune er det snakk om hele 155 millioner kroner til det offentlige.

Men er cruisetrafikken en utfordring?

I rapporten vises det til en enorm økning i cruisetrafikken i sommermånedene.

Spørsmålet en stiller seg er hvordan en kan gjøre Ålesund mer attraktiv som destinasjon også i vintersesongen?

For det er også en utfordring at ytterligere vekst kan skape negative holdninger, og såkalt «people pollution», slår en fast i rapporten.

Ønsker du å finstudere tall og fakta kan du klikke deg inn på NHO sine sider her.