– Søppel er ikke søppel, det er ressurserMandag startet Fagskolen i Ålesund et prosjekt som ÅRIM senere skal innføre. Det håper de er på plass i løpet av det nærmeste året.

Espen Larsen Mikkelborg og Ingeborg Ukkelberg fra Årim møtte Michal Ellefsen og Oskar Naustenget ved noen av avfallsbrønnene som allerede er satt opp.

(Tekst: Linn-Cecilie Rønneberg)

Avfallsbrønnene gjør det enklere for beboerne med søppelsortering. Da slipper man også søppeldunker i bakgården sin.

Det studentene skal gjøre gjennom prosjektet er å få på plass fem sett med avfallsbrønner på Aspøya. Her skal beboere som bruker punktene kunne sortere alt avfallet sitt. Det betyr at en ikke trenger egne dunker i hver bygård. ÅRIM har bedt studentene om å legge en plan for å gjennomføre alt arbeid med å planlegge, prosjektere og ha kontroll over alt av arbeidet som skal til for å få avfallsbrønnene i bakken og klare for brukerne.

 

På fagskolen jobbes det iherdig med prosjektet. Her har Michael Ellefsen, Petter Ulstein og Eirik Vadset funnet seg et grupperom for å få jobbe litt i fred.

I forbindelse med den nye sorteringsordninga arbeider ÅRIM med å få på plass flere sett med avfallsbrønner. Det finnes allerede noen i Ålesund, men ambisjonen er at brønner skal erstatte dunker flere steder. ÅRIM håper studentene kommer opp med ny, relevant kunnskap før ÅRIM skal ut med flere brønner.

Aspøy er den mest tettbebygde bydelen, så Ingeborg Ukkelberg i ÅRIM sier de må tenke litt annerledes der.

– Vi må under bakken i stedet for på bakkeplan. Vi håper studentene får mye kunnskaper gjennom oppgaven, og at vi kanskje kan få nye tips og gode refleksjoner fra dem. Studentene var veldig engasjerte og forstod oppgaven fort. Det er samtidig litt viktig at folk vet at det ikke er ÅRIM som gjør dette nå, men at det er en studentoppgave. Vi håper på å få til å gjennomføre arbeidet reelt i løpet av året, sier hun. Innbyggerne dette angår blir selvfølgelig godt informert i forkant, sier hun.

Espen Larsen Mikkelborg i Årim mener det er viktig at søppel ikke er søppel. Det er ressurser som kan brukes på nytt. – Det er derfor vi sorterer. Jeg tror det er en kjempeerfaring studentene får med dette prosjektet, sier han.

Studentene selv synes det er et spennende prosjekt. Hele prosjektet skal gjennomføres på to uker, der de er delt opp i grupper som har hver sin oppgave.

– Det er spennende å jobbe med Årim, og det å kunne jobbe med noe man faktisk kan benytte seg av. Det er et reelt prosjekt, og ikke noe fiktivt som ikke kan komme til nytte. Det er veldig mye å sette seg inn i. Vi ser at brønner er fornuftig på tettbebygde områder. Så dette anser vi som en kjempeerfaring, der vi kan utveksle kunnskap med Årim, sier Oskar Naustenget og Michael Ellefsen.

Det er i studentene på linjen maskinteknikk som jobber med prosjektet, men studentene på bygg- og anleggslinja er konsulenter.

Lærerne ved Fagskolen i Ålesund er glade for at studentene får jobbe med et reelt prosjekt. Fra venstre: Ove B. Ringstad, Roger Jostein Landsverk, Bente Bruun, Arve Hoel og Jan Morten Selliseth.

Faglærerne på Fagskolen i Ålesund synes det er flott at studentene får jobbe med et prosjekt som er reelt. 

– Det skaper motivasjon å jobbe med noe som er reelt. De får jobbe både med samarbeid, kommunikasjon og ledelse i tillegg. Det er morsomt å se hvordan kommunikasjonen fungerer, og de har fått se hvor vikitg det er og hvor enkelt det oppstår misforståelser. Vi har vært på befaring på Aspøy og på Bingsa, der vi har fått se hvordan Årim jobber, vi har hatt gjesteforeleser og det har vært foredrag. Det er et spennende prosjekt for alle, sier de.

– Allerede i fjor begynnte vi å tenke ut hvilket prosjekt vi kunne jobbe med, som kunne være interessant. Det er flott å kunne ha et slikt samarbeid med Årim, sier lærerne.

Kjell Frostad har allerede fått avfallsbrønner i sitt boligområde. – Det er helt topp med disse brønnene. Det er så enkelt og greit, sier han, og viser hvordan det fungerer.

I tillegg til prosjektet med avfallsbrønner, skal det i år deles ut dunker for glass- og metallemballasje i Ålesund. Dette er noe flere kommuner har hatt lenge, i tillegg til matavfallsdunker. Dunkene kommer først i indre bydel nå i vår. Siste dunk plasseres ut i høst i ytre bydel.

Det deles også ut en rød boks, der batteriet, småelektronikk, bokser med kjemikalier og annet miljøfarlig avfall kan legges i. Den boksen tas med til Bingsa eller en annen bemannet miljøstasjon, eller ta med når det er innsamling av miljøfarlig avfall. Etter ønske fra Ålesund kommune venter ÅRIM med å dele ut matavfallsdunker.