Sikker fisker i ÅlesundKonferansen «Sikker Fisker» arrangeres annen hvert år. Den tredje i rekken i gikk nylig av stabelen i Ålesund.

Hilde Stange i Sjøfartsdirektoratet kan fortelle at "Sikker fisker" bla arrangert for første gang i Svolvære i 2015, før det i 2017 var i Tromsø og i år ble lagt til Ålesund.

«Sikker Fisker» er en møteplass der kompetansemiljøer, offentlige aktører, yrkesfiskere, interesseorganisasjoner og resten av næringen kan komme sammen.

Målet med konferansen er å bidra til bedre sikkerhet blant fiskerne gjennom dialog, idémyldring og erfaringsutveksling mellom deltakerne.

Sjøfartsdirektoratet er arrangør av konferansen som i år hadde over 100 deltakere.
– Dette er rett og slett en konferanse for ulykkesforebygging, sikkerhet og HMS, sier Hilde Stange, seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet.
– Vi diskuterer sikkerhet og deler erfaring med hverandre, sier hun til Bypatrioten.

(Fortsetter under...)

Emil Rørvik Heen, Nicholai Zabka og Benjamin Sandvi nyter en god lunsj i pausen. De er veldig fornøyd med å få delta på "Sikker fisker 2019".

Med på konferansen var også tre elever fra Fiske og Fangst på Ålesund videregående skole.
– Vi er her jo for å lære, og lærerikt har det virkelig vært. Etter konferansen skal vi tilbake til skolen og holde en presentasjon for våre medelever, forklarer Emil Rørvik Heen, Nicholai Zabka og Benjamin Sandvik.

Emil går skole for å bli skipper, mens Nicholai og Benjamin vil bli fiskere.
– Jeg har mange i familien som har jobbet som fiskere. Det har gjort at jeg har fått høre mange historier, så jeg har nok gått ut ifra det da jeg tok yrkesvalg, sier Nicholai. Slik var det også for Benjamin.

(Fortsetter under...)

Erling Kløving og Kenneth Søvdsnes i Møretrygd hadde stand under "Sikker fisker 2019" på Scandic Parken.

Forsikringsselskapet Møretrygd var også å finne på konferansen med egen stand.
Selskapet forsikrer alle typer kommersielle fartøy på sjøen og har vært en stor forsikringsaktør for fiskeriflåten i 150 år, i tillegg forsikrer Møretrygd både ferger, offshorefartøy, fraktefartøy, brønnbåter og servicebåter.

– Vi har ofte øvelser, der vi har med studenter fra Volda. De spiller rollene som journalister, og noen som ringer pårørende. Alt for å få gjennomført en øvelse som er mest mulig reell.
Øvelser om bord i båtene er også en del av dette, og vi får veldig mange positive tilbakemeldinger etter disse øvelsene, sier Erling Kløvning, havarisjef i Møretrygd.

(Fortsetter under...)

På kaia ble vist fram hva man bør gjøre og hvordan man bør handle i en situasjon der noen faller over bord.

– Vi synes det er flott med en slik konferanse her i Ålesund, og den trengs. Det ser vi både på oppmøtet og interessen. Det er en fin arena å treffes på for hele næringen, sier Kenneth Søvdsnes, som har tittelen Undrewriter Marine, i Møretrygd. Med andre ord sørger han for at kundene er beskyttet mot uforutsette hendelser.

Aktuelle tema som stabilitet, design for sikkerhet, tretthet hos fiskere, øvelse og redning, er blant temaene som ble berørt under årets «Sikker Fisker».