Sentrum - det største knutepunktetTallenes tale levner ingen tvil: Ålesund sentrum er det desidert største knutepunktet i regionen.

Millioner til og fra sentrum
Over to millioner! Det er antallet passasjerer som i 2016 reiste til og fra Ålesund sentrum med kollektive transportmidler.

Hver ukedag – mandag til fredag – er det ca. 7330 personer som går på eller av en buss eller en båt i Ålesund sentrum.

Det er på hverdagene at folk forflytter seg mest. Rundt 85 prosent av all kollektivtransport i Ålesund finner sted fra mandag til fredag.

Rundt 40 prosent av passasjerene som reiser kollektivt til og fra sentrum tar Bybussen. Resten fordeler seg på andre bussruter, hurtigbåtene til Hareid, Nordøyane og Langevåg, samt Hurtigruten.

Rutebilstasjonen, Rådhuset og Røysegata

Det samlede antall kollektivpassasjerer til og fra sentrum er blant annet basert på statistikk fra samferdselsavdelingen i fylket, som viser hvor mange påstigende passasjerer bussene har ved de ulike holdeplassene.

Hvor passasjerene går av bussen finnes det ikke tall på. Men det er rimelig å tro at det innenfor sentrum samlet sett er omtrent like mange som går av bussene som det er påstigende passasjerer.


Rutebilstasjonen er den største bussholdeplassen i sentrum for påstigende passasjerer. Vel 55 prosent av sentrumspassasjerene går på bussen her. Rådhuset og Røysegata utenfor Sunnmørsposten er de neste store holdeplassene.

Tre prosent økning på to år

Tallet 2,03 millioner passasjerer inkluderer på- og avstigende busspassasjerer på strekningen fra Storledbakken til Apotekergata samt på- og avstigende passasjerer på hurtigbåtene til Hareid, Nordøyane og Langevåg – og Hurtigruten.

Denne trafikken har økt med over tre prosent de siste to årene, men det er dessverre tall som aldri tidligere har vært presentert.

Så hvorfor er det viktig å få tallene frem?

Jo, fordi aktører som burde vite bedre har presentert en annen virkelighet de siste årene.

I forbindelse med Ikeas etablering uttalte en leder i Ålesund kommune i 2015 seg om møbelgigantens mål om en kollektivandel på 15 prosent: «Dette blir mer realistisk når man plasserer varehuset på Moa, like ved det største kollektivknutepunktet mellom Bergen og Trondheim.»

Dette hadde Ikea tydelig bitt seg merke i.

I et intervju publisert på Ålesund kommunes egen nettside uttaler Ikeas prosjektutvikler følgende:

«At Moa befinner seg like ved det største kollektivknutepunktet mellom Bergen og Trondheim, vil være avgjørende for at folk velger buss fremfor bil.»

Lignende setninger og uttalelser er blitt skrevet og sagt av andre, men uttalelsene er aldri blitt faktasjekket. Hadde man tatt seg bryet med å sjekke tallene ville man ha funnet noe helt annet.

Over 60 prosent flere til og fra sentrum

For Moa er nemlig ikke det største kollektivknutepunktet mellom Bergen og Trondheim.

Kollektivtrafikken til og fra sentrum er over 60 prosent større enn kollektivtrafikken til og fra Moa.

I løpet av ett år er det nesten 800.000 flere passasjerer på de kollektive transportmidlene til og fra Ålesund sentrum enn det er på bussene til og fra Moa. På dagsbasis er forskjellen nesten 3000 passasjerer.

Umiddelbart vil kanskje noen si at man må snevre inn knutepunktene – ved å sammenligne Rutebilstasjonen med trafikkterminalen på Moa. Men dette gir et helt galt bilde hvis målet er å sammenligne kollektivtrafikken til og fra Moa med kollektivtrafikken til og fra sentrum.

Sentrum må sees som ett knutepunkt

Det er rimelig å anta at nesten alle som reiser til og fra kjøpesenteret AmfiMoa med buss, går på og av bussen på trafikkterminalen. Det finnes ikke andre holdeplasser som er naturlige valg for på- og avstigning.

Bilde fra fjorårets prosjekt der Ålesund kommune prøvde ut "prosjekt ny gateterminal".

I sentrum er det annerledes.

Rutebilstasjonen har bare trafikk østover og passasjerene som reiser til og fra sentrum fordeler seg på en rekke holdeplasser. Det er viktig å få med trafikken på alle disse for å få en samlet oversikt over kollektivtrafikken til sentrum.

Men hvis man likevel skal snevre det inn til Rutebilstasjonen, er denne holdeplassen, inkludert Rådhuset og Langevågsbåten, et kollektivt knutepunkt som er like stort som Moa Trafikkterminal.

(Tar man i tillegg med 200.000 cruisepassasjerer, der en ikke uvesentlig antall passasjerer bruker HopOn-busser og Bytoget, blir «rutebilen» langt større).

Drømmen om Sørsida kan være avhengig av at man får ut de riktige tallene.

Hvorfor er dette viktig?

Isolert sett forteller tallet hvor mange som tar buss og båt til og fra et sentrum. Sammen med andre tall, som biltrafikk og antall parkeringsplasser, viser dette at Ålesund sentrum er det desidert største knutepunktet mellom Bergen og Trondheim.

Men en enda viktigere årsak til å få få fram denne dokumentasjonen er å unngå at antagelser og myter får slå rot både på folkemunne, hos politikere og i offentlige dokumenter.

Når hovedårsaken til at Ikea ønsket å etablere seg på Moa var at det er det største kollektivknutepunktet mellom Bergen og Trondheim, ja da bommet de totalt.

De bommet med 400.000 personer – årlig! 

Enda verre er det at skivebommen er et resultat av uriktige opplysninger fra offentlige myndigheter. IKEA pekte den gang på tall de fikk fra fylket.

Og da spør Bypatrioten: Hvorfor gjøres det ikke faktasjekk fra det offentlige i så viktige saker? 

Dette er å underslå fakta som kan gjøre Ålesund sentrum særdeles attraktiv for nyetableringer og investeringer.

 

*Kilder: Møre og Romsdal Fylkeskommune, samferdselsavd, Ålesundregionens havnevesen årsmelding.