Plastfri kommune innen 2025?-Vi er klar over at dette ikke kan gjøres over natta, men vi kan ta små steg og være mer bevisste. Tromsø har gjort det og er i god gang med å gå over til papirposer i butikkene, sier Kirsti Dale  og Solveig Fagermo som vil at Ålesund skal gjøre vedtak om å bli en plastfri kommune innen 2025. 

Solveig Fagermo – vara til bystyret (uavh.) og Kirsti Dale - bystyrerepresentant (Sp) vil at Ålesund kommune skal forplikte seg til å bli plastfri innen 2025.

LESERINNLEGG

Undersøkelser viser at det hvert minutt havner 15 tonn plast i havet. Selv om vi har gode ordninger med pant av flasker og innsamling av plast, er det en kjensgjerning at det meste av plasten som ligger i sjøen kommer fra land. Bare 10 prosent av plasten som havner i havet flyter opp og de resterende 90 prosentene havner på havbunnen, og i flere tilfeller i bl.a. fisk, sel og hval.

Vårt forslag er at Ålesund kommune tar bærekraftmålet som de forpliktet seg til under Norad´s arrangement under «The North West» enda lenger og erklærer seg som en plastfri kommune. Siden ordlyden i bærerkraftmålet gir en frist til 2025, setter vi samme tidsfrist i dette forslaget, men vi må begynne nå!

Vi er klar over at dette ikke kan gjøres over natta, men vi kan ta små steg og være mer bevisste. Tromsø har gjort det og er i god gang med å gå over til papirposer i butikkene, og i Wales har de gått tilbake til de gode gamle melkeflaskene, bare for å nevne noen tiltak andre gjør.

Det er også forskning på gang i Norge der marint restavfall kan brukes til utvikling av en ny type nedbrytbar bioplast. Hvis dette lykkes kan det erstatte emballasje på f.eks. dagligvarer.

For Ålesund sin del vil vi foreslå at kommunen går foran som et godt eksempel. Vi kan begynne med å oppfordre arbeidsplassene til for eksempel slutte å bruke engangsbestikk, kopper og tallerkener av plast. Vi kan oppfordre arrangement, der kommunen er medarrangør, til å gjøre det samme, og etter hvert kan vi utfordre både festivaler og andre private arrangement. Deretter kan vi oppfordre befolkningen til å bruke både sin sunne fornuft og sin forbrukermakt i butikkene for å bli kvitt plastprodukter.

Mye er allerede i gang med for eksempel å samle inn plast fra strendene i kommunen, og vi kan be både byens befolkning og barn og unge om å komme med forslag på andre tiltak for å få en plastfri by. Bare fantasien setter grenser for hva vi kan gjøre, men det viktigste er at vi begynner nå!

Forslag til vedtak:

Ålesund kommune begynner arbeidet nå for å bli en plastfri kommune innen 2025.

Kirsti Dale -  bystyrerepresentant (Sp) og Solveig Fagermo – vara til bystyret  (uavh.)

 

HAR DU NOE PÅ HJERTET OM EGEN BY? DA KAN DU SENDE DET TIL OSS: POST@BYPATRIOTEN.COM