Parkering i Ålesund sentrumReferat: Forumsmøte fredag 28.02.2020 - 12.00-13.30

Forumsmøte 28. februar i Bypatriotens lokaler

Tilstede:

Sindre, Sindre og Trine - Bypatrioten
Roar Salen - Ålesund Parkering
Marit Brunstad - Sponland foto
Kåre Molvær - CruiseService
Jannicke Helland - Ålesund kommune
Grethe Valen Blindheim - Ålesund kommune
Laila Hole - Hole Kjøtt
Per Andre Olsbø - Sunn-Trans
Marianne Walderhaug - Baker Walderhaug

Presentasjon av Ålesund Parkering v/ Roar Salen

Eierstruktur, hva gjør og skal Ålesund Parkering gjøre, prosjekter kort/lang sikt, tanker om sammenheng og byutvikling

(Fortsetter under)

Roar Salen fra Ålesund Parkering møtte forumet og deltok med informasjon og diskusjon.

Innspill og diskusjon

Dette er punktene forumet ble enige om å ta med videre:

Forskjellen mellom sentrum og Moa angående parkering er en realitet som må tas på alvor


Det er behov for mer og tydeligere informasjon om parkering i sentrum, både for beboere, næringsdrivende, besøkende, handlende og ikke minst bil- og bobilturister


Gratis korttidsparkering (10,15 og 30 minutters) er et viktig parkeringstiltak som bør videreføres og utvides


Kunnskap og rett formidling om parkering fra beboere og næringsdrivende i sentrum er viktig


Der er et reelt behov for flere p-plasser skal sentrum være konkurransedyktig for å få bedrifter til å ville etablere seg her


Utfordringen med mulig tap av parkeringsplasser ifm utbygging av Sørsida må løses før utbyggingen settes i gang.


Parkering er viktig for aktivitet i sentrum! Sykkel og/eller kollektivtrafikk kan avhjelpe, men kan ikke erstatte behovet for bruk og parkering av bil.


Svært viktig at arbeidet med ny parkeringsstrategi involverer så mange som mulig. Det må bli en strategi som «alle» står bak, og ikke en plan som plutselig dukker opp fra kommunens side


Kan det realiseres bybåt som avlastning til bilbruk og parkering i sentrum?

-for en bedre by!