Nyhet for lokalmatprodusenter-Dette er jo ikke helt likt oss Sunnmøringer, sier festivalsjef Terje Devold om det som kan være en kjempeflott mulighet for lokalmatprodusenter. Under årets Matfestival i Ålesund tilbyr de gratis stand for deltakere som ikke har vært med tidligere. (Annonsørinnhold)

Festivalsjef Terje Devold i Den Norske Matfestivalen tilbyr gratis stand for lokalmatprodusenter som ønsker å prøve seg som deltakere 23.-25. august i Ålesund.

-Vi har jobbet mye med å rendyrke vår profil noe som innebærer at vi kun har stander som er matrelaterte, men vi ønsker at enda flere skal kunne vise seg frem. Som matfestival vil vi selvfølgelig at tyngdepunktet skal være lokalmatprodusenter. Derfor håper vi at tilbudet om gratis stand gjør at flere tør å satse, sier han.

Målet med eget «Lokalmat-torg», er å tilføre festivalen enda større bredde ved å rekruttere nye produsenter.

Den Norske Matfestivalen i Ålesund arrangeres siste helgen i august.

-For små produsenter er utgifter til stand noe som kanskje kan virke skummelt. Det kan også tanken på å skulle betjene 30.-40.000 besøkende være. Ved å samle de nye utstillerne håper vi å lage en trygg arena der man kan teste ut egne produkter uten at det får økonomiske konsekvenser, men at det heller gir muligheten for ekstra inntekt, sier han.

Man kan delta en, to eller alle tre dagene, men alle må holde åpent under hele åpningstiden som er 11.00-19.00 torsdag og fredag og kl. 11.00-18.00 på lørdag.

Du søker om gratis utstillerplass ved å bruke denne linken innen 1. juni