Nye gatenavn i nye ÅlesundSpråkrådet, innbyggere og utvalg har sagt sitt. Her er de nye gatenavnene i nye Ålesund.

Det nasjonale regelverket er tydelig på at alle gater, veier, stier, plasser og områder skal ha et unikt navn i kommunen. Nå ender 70 gater og veier navn i nye Ålesund.

Når fem kommuner slår seg sammen vil det være flere gater med samme navn, eller navn som er så like at de må endres. Tydelige gatenavn er viktig for blant annet utrykking fra nødetetater, står det i pressemeldingen.

Det nasjonale regelverket er tydelig på at alle gater, veier, stier, plasser og områder skal ha et unikt navn i kommunen. Nå endrer 70 gater og veier navn i nye Ålesund. Her er endringene i alle de fem kommunene:

(Fortsetter under)

Ålesund

Ålesund har 20 veier som må skifte navn:

Gjerdevegen blir Sperrebakken
Hansvegen blir til Nedre Ellingsvegen
Reitevegen blir Øvre Stokkereitane
Fergevegen blir Gamle Fergevegen
Grytavegen blir Skolestigen
Niklavegen blir Niklagarden
Sjøvegen blir Pilabakken
Stigen blir Asøystigen
Knutgarden blir Knuthaugen
Slettevegen blir Magerholmdalen
Storfjordvegen blir Flisnesbakken
Gjerdsvegen blir Gamle Gjerdsvegen
Haugen blir Østre Hatlaåsen
Langhaugen delast i to vegar og blir til Øvre Langhaugen og Nedre Langhaugen
Remavegen bli Bolsethvegen
Bredelia blir Bredelibakken
Ludviksplass blir Tofthagen
Tuevegen blir Øvre Tuevegen
Olaus Fjørtoftsveg går ut
Hjellevegen går ut

Haram

16 gater i Haram har skiftet navn:

Bakkane heiter no Gamlemsbakkane
Fjelltun heiter no Fjellheim
Gjerdet heiter no Bakkegjerdet
Hamnevegen heiter no Lausundvegen
Haugvegen heiter no Haugstadvegen
Johanmarka heiter no Ingridmarka
Jordmorvegen heiter no Jordmorbrauta
Kalvøyvegen heiter no Pampusvegen
Kyrkjevegen heiter no Kyrkjestien
Lyngvegen heiter no Ospevegen
Sjøvegen heiter no Kaivegen
Skulevegen heiter no Skulesvingen
Storgata heiter no Brattvåggata
Sætrevegen heiter no Timbredalsvegen
Åslia heiter no Kvennhusåsen
Støvegen heiter no Flemsvegen Sandøy

Det er åtte veier som har skiftet navn i Sandøy:
Breivikvegn er blitt til Breivikstranda
Haugevegen er blitt til Hauglyvegen
Kringsjåvegen er blitt til Linningsvegen
Lunda er blitt til Lundavegen
Markavegen er blitt til Brunvollsmarka
Molovegen er blitt til Nausthaugen
Remmavegen er blitt til Fagerhaugen
Steinvågvegen er blitt til Målbekkvegen

(Fortsetter under)

16 veier i Skodje endrer navn. Foto: Skodjebruene

Skodje

16 veier i Skodje må endre navn:

Bergsvegen blir til Bergsbakken
Einevegen blir til Einebærvegen
Fjellvegen blir til Nihusvegen
Gamlevegen blir til Grindvikvegen
Gjerdevegen blir til Ole Andreas-gjerdet
Karolusplassen blir til Grindvikvegen
Myrbakken blir til Hjellmyrbakken
Nakkevegen blir Simengjerdet
Nesvegen blir Nesgardsvegen
Porsevegen blir Sørlivegen
Reitane blir Skodjereite
Remevegen blir Gomervegen
Skulevegen blir Vallemyrane
Storfjordvegen blir Indreviksvegen
Torevegen blir Toregarden
Ådalsvegen blir Ådalen allé
Ørskog

14 veier i Ørskog endrer navn:

Einavegen får namnet Einabakkane
Gjerdsvegen får namnet Gjerdsbrauta
Grytalivegen får namnet Lauparvegen
Kleivavegen får namnet Olaus Abelseth-vegen
Kyrkjevegen får namnet Elling O. Wallbøes veg
Skogvegen får namnet Skogen
Liavegen får namnet Liagardsvegen
Naustvegen får namnet Presteøyra
Vestresætervegen får namnet Vestrefjellvegen
Øvstevegen får namnet Grimsmyrvegen
Lyngvegen går ut og blir knytta til/får namnet Einabakkane
Smibakken går ut og blir knytta til/får namnet Prestegardsvegen
Idrettsvegen går ut
Skulevegen går ut

Sandøy

Det er åtte veier som har skiftet navn i Sandøy:
Breivikvegn er blitt til Breivikstranda
Haugevegen er blitt til Hauglyvegen
Kringsjåvegen er blitt til Linningsvegen
Lunda er blitt til Lundavegen
Markavegen er blitt til Brunvollsmarka
Molovegen er blitt til Nausthaugen
Remmavegen er blitt til Fagerhaugen
Steinvågvegen er blitt til Målbekkvegen


Noen av kommunene har allerede endret navn på veier og gater. Endringene trer i kraft senest 1. januar 2020.