Ny nasjonal industridesignkonferanse – Vi har gode industridesignere og vi har industri. Derfor er vi veldig glade for å samle miljøet på tvers av næringene, da særlig den maritime industrien og møbelindustrien som har hovedsete på Sunnmøre.  IDC/18 presenteres av Momentium i samarbeid med ÅKP og NTNU. 

 

Den nye konferansen ble lansert inn på NMK i går torsdag.

 

 – Vi har gode industridesignere og vi har industri. Derfor er vi veldig glade for å samle miljøet på tvers av næringene, da særlig den maritime industrien og møbelindustrien som har hovedsete på Sunnmøre.  IDC/18 presenteres av Momentium i samarbeid med ÅKP og NTNU.

Industridesignkonferansen skal i følge arrangørene være en spire til samarbeid på tvers av bransjer, for å lære av hverandre og møte menneskene bak produktene.  Målet er å skape kommersielle vekst på tvers av næringene, gjøre industridesign enda mer attraktivt og styrke bo- og arbeidsmarkedet på Sunnmøre.

(Fortsetter under)

Lars Berg Giskeødegård fra Momentium

Konferansen skal bestå av inspirerende foredrag og ha fokus på nettverksbygging på tvers av bransjene. 

– Vi ønsker å samle folk. Vi trenger stadig nye møteplasser hvor vi kan lære av hverandre, sier Lars Berg Giskeødegård fra Momentium som avslører at det også legges opp prisutdeling i samarbeid med NTNU og ÅKP.  Vi vil synliggjøre og feire at det produseres produkter i vår region som kommer ut i markedet, sier han. 

Lina Aker, designsjef i Stokke. Torkild Skjong, produktdesigner i Vard. Frøy Birte Bjørneseth, ingeniør i Rolls-Royce. Marielle Furnes, konseptsjef i Slettvoll og Marco Mintchev, industridesigner i Ekornes.

– Det er gøy at det satses så stort, og jeg synes det er veldig positivt å samles på tvers av bransjene, sier Lina Aker som er designsjef i Stokke. 

-Det er akkurat det vi ønsker. Vi har så mange juveler i en region som ser utover både nasjonalt og internasjonalt, sier Giskeødegård og nevner bedrifter som : Stokke, Ekornes, Rolls-Royce, Vard, LK Hjelle, Hexagon med flere.