Næringssjef i nye Ålesund kommuneSynnøve Remme er ansatt som næringssjef i nye Ålesund kommune og kommer fra stillingen som næringsrådgiver i Haram kommune.

Synnøve Remme er ansatt som ny næringssjef i nye Ålesund kommune.

Når nye Ålesund kommune skulle ansette ny næringssjef til den nye storkommunen fant de rett person i en av kommunene som går inn i nye Ålesund kommune fra nyttår, Haram.

Der har Synnøve Remme vært ansatt som næringsrådgiver siden 2003.

Rogne er utdannet økonom og har arbeidet i privat næringsliv i en årrekke og har god kjennskap til næringslivet i regionen, heter det i en pressemelding fra nye Ålesund.

I arbeidet som næringsrådgiver i Haram har hun blant annet hatt ansvaret for rådgivning i hoppid.no og ungt entreprenørskap, det kommunale næringsfondet, kontakt med næringslivet i Haram kommune og andre næringsforeninger, klynger og forskingsmiljø i regionen, samt ulike andre prosjekt.

Remme ser fram til å begynne i den nye stillingen.

-Dette er en spennende og utfordrende oppgave som jeg ser fram til å ta fatt på.

Det å være med å utvikle næringslivet og styrke båndene mellom den nye kommunen og de private næringene enda mer, er en viktig del av arbeidet.

Begge parter er avhengige av et nært og godt samarbeid om vi skal klare å nå de målene vi har satt oss når det gjelder regional utvikling, smartby satsingen, og nasjonal tyngdekraft, sier hun.