Til toppen

 Tilreisende la igjen 3,6 milliarder kroner
12. februar, 2023

Tilreisende la igjen 3,6 milliarder kroner

By

Milliarder fra reiselivet
Besøkende til Møre og Romsdal hadde i 2019 et forbruk på mer enn 3,6 milliarder kroner. Nesten 1,4 milliarder kroner ble brukt på Nordmøre og i Romsdal, mens det på Sunnmøre ble lagt igjen over 2,4 milliarder kroner.

Tallene kommer frem i en rapport fra Menon Economics, som har analysert reiselivet sin betydning for verdiskapning og sysselsetting i fylket. Rapporten er laget på oppdrag fra Visit Northwest, Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Møre og Romsdal fylkeskommune.

  • Overnatting: 990 mill. kr. (27 prosent)
  • Transport: 860 mill. kr. (24 prosent)
  • Servering: 650 mill. kr. (18 prosent)
  • Opplevelser: 450 mill. kr. (12 prosent)
  • Varehandel: 652 mill. kr. (18 prosent)
  • Andre service og tjenestetilbud: 50 mill. kr. (1 prosent)

Bidrar til over 5.000 arbeidsplasser
Rapporten etterlater ikke noe tvil om at reiselivet har stor betydning for både verdiskapning og sysselsettingen i Møre og Romsdal. Forbruket fra de tilreisende la grunnlaget for 1,4 milliarder kroner i verdiskapning og rundt 3.390 arbeidsplasser.

I tillegg bidro det til 1,7 milliarder kroner i verdiskaping og 1.695 arbeidsplasser i verdikjeden gjennom vare- og tjenestekjøp hos underleverandører.

Cruiseturister i kø for å oppleve Ålesund og omegn.


2,8 millioner gjestedøgn
I rapporten blir det fastslått at Møre og Romsdal først og fremst er en sommerdestinasjon. Av de 2,8 millioner gjestedøgnene i 2019, er 80 prosent registrert i sommerhalvåret.

Gjestedøgnene fordeler seg slik:

  • Tilreisende på ferie: 1.100.000 (40 prosent)
  • Yrkesreisende: 538.000 (19 prosent)
  • Airbnb: 331.000 (12 prosent)
  • Cruiseturister: 810.000 (29 prosent)

Over 60 prosent av de kommersielle gjestedøgnene kom fra norske tilreisende. 60 prosent av gjestedøgnene (1,7 millioner) var fra kommersielt overnattende, det vil si at tilreisende som overnattet på hotell (1,0 million) eller camping (700.000). 2019 var det siste normalåret for reiselivet før koronapandemien sette en brems for næringen. Som følge av pandemien falt kommersielle gjestedøgn i fylket med 20 prosent fra 2019 til 2020. I 2021 snudde det til en positiv vekst igjen, som var over nivået i 2016.

Mye å hente på helårsturisme
Menon skriver i rapporten: «I utviklingen fremover vil en sentral utfordring bli å i større grad legge til rette for helårsturisme. Dette er en problemstilling som mange destinasjoner står overfor, og som krever langsiktig og koordinert innsats fra aktørene i reiselivet. Mer helårsturisme vil bidra til en bedre utnyttelse av den eksisterende kapasiteten i reiselivet og dermed til økt verdiskaping. I tillegg legger det til rette for flere helårs arbeidsplasser.»


900.000 cruiseturister

Det var i 2019 til sammen 900.000 passasjerer på cruisebåter som la til kai i Geiranger, Ålesund, Åndalsnes, Molde eller Kristiansund. For å beregne de tilreisende sitt forbruk, er det lagt til grunn at 90 prosent av cruisepassasjerene gjekk i land, som utgjør 810.000 cruisebesøkende i 2019.

Geiranger: 400.000 passasjerer
Ålesund: 330.000 passasjerer
Åndalsnes: 80.000 passasjerer
Molde: 80.000 passasjerer
Kristiansund: 10.000 passasjerer

Yrkesreisende har det høyeste døgnforbruket, mens cruisepassasjerer og tilreisende på Airbnb har det laveste. Cruiseturistene la i 2019 igjen i snitt 735 kroner per døgn, mens tilsvarende tall for tilreisende som leier overnatting gjennom Airbnb var 955 kroner.

Prev Post

Med kunsten som fag i Ålesund

Next Post

Åpning av Vestlandsutstillingen 2023

post-bars

Leave a Comment