Nå kommer flere el-sykler til utlånMange har allerede stiftet bekjentskap med el-sykler til leie via bibliotekordningen i Ålesund. Et tilbud som har vært veldig populært. Neste uke lanseres også et helt nytt prosjekt der 15 el-sykler skal gi deg muligheten til å låne sykkel på timesbasis. Neste uke plasseres de ut og det fordelt på sentrum (ved Rådhuset), Campus og Moa (ved svømmehallen).

Prosjektet med el-sykler til leie er et samarbeid mellom Ålesund kommune og Fylkeskommunen i regi av Byen som regional motor. Prosjektleder Cecilie Solli sier det har vært spennende og hun gleder seg til å se syklene i bruk. Her ved ene stasjonen ved Rådhuset i Ålesund sentrum.

-Det er nettopp det gode resultatet hos bibliotekene som gav oss grunnlag til å gå videre med det som er veldig nytt og spennende prosjekt som har krevd samarbeid både på kryss og tvers av etater i kommunen, forteller Cecilie Solli.  Hun er prosjektleder for det som kalles mikromobilitet. Et ord vi kommer til å høre mye om fremover.
 
-Mikromobilitet handler om at vi skal legge til rette for de gode prosjektene og alternativene for bilen som fremkomstmiddel. Spesielt når det gjelder de korte distansene i sentrumsnære områder, forklarer hun vel vitende det som kan bli tøffe kommentarfelt så fort ordet sykkel og sentrum nevnes. Det kan hun ikke ta særlig hensyn til. Spesielt siden mange i forkant har sagt at de gleder seg til å få muligheten til å sykle til og fra uten å bruke krefter.
 
-I dag er det sånn at bilen gjerne er det foretrukne alternativet på både lange og veldig korte strekninger. Det er ikke bra hverken for miljøet eller helsen vår, sier hun om grunnene til at både nye prosjekter og måter å tenke på er i vinden. Først kom delebilen og nå enda bedre tilbud for utleie av sykkel.
 
-Det handler om at folk også ser at man kan gjøre ting annerledes. Som å forberede neste møte i hodet fra sykkelsetet. Tiden vi skal inn i krever at mange jobber på ulike fronter samtidig. Ikke bare har vi klimamålene vi skal nå, men vi ønsker jo i bunn og grunn å lage et triveligere bymiljø også. Det blir jo positivt mottatt blant de fleste, sier hun om prosjektet som aldri hadde sett dagens lys uten støtte fra Byen som regional motor.

(Fortsetter under)

-Mange bruker sykkel allerede, nå kan man også få leie el-sykkel i Ålesund. (Se egen kommentar fra Bypatrioten i saken nederst)

-Det er jo ikke alle som er klar over at dette også er type prosjekter som tilfører midler. Det at vi jobber godt, gir også finansiering som ellers ikke hadde kommet på plass. Midler vi søker på. Det er ikke sånn at vi tar penger fra allerede pressede budsjetter, forklarer hun.
 
Vi diskuterer og snakker videre. Om det vi best kan betegne som ei brytningstid. Ei tid der endringer må skje uten at noen sitter på en egentlig fasit om hvordan.
 
-Det er jo akkurat det. Vi må begynne i en ende og prøve. Sånn lærer vi også. Det med el-sykler er ikke bare nytt for mange potensielle brukere, men også for oss som skal lage system på det og legge til rette for infrastruktur. Det skal opp ladepunkter, skal vi ha tak over stativene eller ikke, hva skal det koste og hvem skal bruke sykler i teneste? Der er like mange spørsmål som oppgaver å løse på veien, sier hun noe lettet over å endelig se mållinjen.
 
-Neste uke, i selve høstferien, er de på plass og vi gleder oss til å teste det ut. Det skal koste 20 kroner timen og du bruker samme appen som til Otto-bilene. Vi håper at mange ser fordelen av å kunne suse fra en side til en annen enten de skal i jobbmøter, til og fra campus, eller rundt omkring i den vakre byen vår. El-sykkel er ikke det samme som vanlig sykkel. Når du først har prøvd skal det mye til før du velge bil på korte distanser igjen. Du trenger ikke bruke tid på å finne parkeringsplass eller stå i kø, sier hun.

Stemmer det at folk ikke sykler i Ålesund? Byen er langt fra optimal, det vet alle, men folk sykler allerede og ingenting er kjekkere enn at det blir enda litt bedre og tryggere, mener Bypatrioten.

Bypatrioten spør:

Så må vi nesten spør oss selv. Stemmer det at ingen sykler i Ålesund? Slik som man gjerne sier på folkemunne? Det er greit at man kanskje havner på jumboplass i kåringer som sykkelby, men er det noe å henge seg opp i?

Kanskje skal vi bare se helt vekk fra det og heller konsentrere oss om oss selv. Det å bare bli pittelitt bedre der vi kan og når vi kan? Som Ålesund kommune gjør nå. 

Et kjapt søk i vårt arkiv viser nemlig at folk allerede sykler. At sykkelen får og tar stadig større plass i bybildet.

Ikke nødvendigvis racersykler, men ordinære sykler. Brukt av barn, studenter, turister, og de som bor sentrumsnært. De som gjerne ruller gjennom byen på to hjul i stedet for fire og koser seg med det. Og kan man med enkle tiltak gjøre det enda litt tryggere og med det kanskje få enda flere til å følge etter så er det jo et skritt i rett retning. Er det ikke det?

Bypatrioten tenker at dette er en veldig smart start og vi gleder oss til å prøve. Unna vei!

Sykkel i sentrum

Sykkel i sentrum

Sykkelstativene er langt fra tomme "hele tiden" som det gjerne sies.

Sett utenfor Sparebanken Møre en formiddag. Folk som sykler til jobb?

Turistene, som det blir stadig flere av, har også med seg sykler for å oppdage byen vår.

Skolebarn på tur til Atlanterhavsparken bruker gjerne sykkel.

Observert utenfor Byparken. Barn sykler til og fra sentrum.

Sykkel i solnedgang har blitt et populært innslag på Instagram.

Vi sykler for å gå på restaurant...

..og til og fra der vi bor i sentrum.