Nå blir det tryggere på cruisekaiaSperresteiner, oppmerking av gangfelt og flytting av turisttransportaktørene skal gjøre det sikrere å ferdes i folkemylderet. 

Det kan være litt av et kaos på Storneskaia når flere tusen cruiseturister kommer til byen samtidig.

Tryggere turisttrafikk
Turister som besøker Ålesund er nå tryggere når de beveger seg fra cruisebåten på Storneskaia og mot sentrum.

Blant tiltakene er sperresteiner, oppmerking av gangfelt og tilviste plasser til aktørene i området, skriver Ålesund kommune på sine nettsider.

Når det anløper cruiseskip til Ålesund beveger noen ganger flere tusen turister i området ved rutebilstasjonen.

 

Sikkerhetstiltak
Anløpsområdet på Storneskaia og rutebilstasjonen er blitt forbedret med flere sikkerhetstiltak som skal gjøre det tryggere for både de myke trafikantene og for kjøretøyene som ferdes der. 

Nye sperresteiner er satt opp for å geilede besøkende langs overgangfeltet og mot sentrum, og alle aktører i området har fått tilvist faste plasser.

 

Sperresteiner for å lose turister rett vei, er blant tiltakene som settes i verk. I tillegg blir det nymalt fotgjengerfelt og annen merking. (Foto: Ålesund kommune).

Stor gjennomgangstrafikk
– Dette er en av de mest besøkte plassene i Ålesund. Her ankommer det mange tusener turister, og det er viktig at trafikken flyter for både gående, bybusser, bytoget, turistbusser, drosjer og biler, sier avdelingsleder Gunnar Leira i Ålesund kommunale eiendom KF (ÅKE).

Sammen med samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesundregionens havnevesen, Veg, anlegg og park (VAP), Ålesund parkering og Destinasjon Ålesund & Sunnmøre, har ÅKE jobbet for å finne gode løsninger og sikkerhetstiltak på Storneskaia og i området rundt rutebilstasjonen. 

 

LES OGSÅ: Historisk cruisedag

 

Sperresteiner
For å bedre markere hvor besøkende skal bevege seg er det plassert ut en rekke sperresteiner for å synliggjøre bussenes kjørefelt og geleide besøkende mot overgangsfeltet fra Storneskaia til rutebilstasjonen og videre ned i undergangene mot sentrum.  

– Vi kommer til å merke opp igjen overgangsfeltet i vegen, samt sette opp et skilt for overgangsfelt, forklarer Tore Rekdal i Veg, anlegg og park i Ålesund kommune. 

– Vi har skiltet med «innkjøring forbudt» vestover ved gangfeltet bak rutebilstasjonen. Dette er et 30 år gammelt vedtak, legger hans kollega Leif-Olav Brandt til.

 

Det er mange som er i sving for å ta unna turiststrømmen. Men trafikken innebærer også en sikkerhetsrisiko.

Mange aktører
I tillegg til de mange tusen turistene er her både City Train (bytoget), Hop on-hop off buss, bybusser, guidebusser, drosjer og privatbiler som bruker området.

– Alle aktørene har nå fått tildelt sine soner hvor de kan parkere. Alt billettsalg er flyttet innenfor sperresteinene, langs steinene har bytoget og Hop on-hop off bussene fått plassering, oppstillingsplass for guidede bussturer skjer lengst bak på området og drosjene har fått plassering i spor 7 og 8 på rutebilstasjonen, forteller Gunnar Leira.

 

Bedre skilting
Området for drosjer vil bli bedre skiltet i løpet av den kommende tiden, i tillegg blir det forbedret merking for oppstillingsplasser for buss, gangfeltet skal merkes på nytt og skilt for overgangsfelt settes opp.

– Vi skal vurdere mer og bedre skilting i området for å lettere guide turistene riktig vei mot sentrum. Vi ser også på mulighetene for markering i vegbanen eller ledelinjer på fortau med for eksempel fotspor som turistene kan følge for riktig vei, forteller Gunnar Leira i ÅKE.

 

Sammen for sikkerhet: Fra venstre: Gunnar Leira ÅKE, Anders Bjørdal Havnevesenet, Tore Rekdal Veg, anlegg og park, Roar Salen Ålesund parkering og Leif-Olav Brandt, VAP. (Foto: Ålesund kommune)

Soneparkering på hele kaia
Hele kaia fra Terminalens nordvestre til sørøstre hjørne på Rutebilstasjonen er nå soneparkering. Det betyr at parkering utenom merkede plasser vil bli bøtelagt. I tillegg er her en rekke parkeringsplasser som er reserverte, opplyser daglig leder i Ålesund parkering, Roar Salen.

 

I bildet over fra venstre: Gunnar Leira ÅKE, Anders Bjørdal Havnevesenet, Tore Rekdal Veg, anlegg og park, Roar Salen Ålesund parkering og Leif-Olav Brandt, VAP. 

 

Se flere saken fra cruiseturismen i Ålesund HER