-Må finne løsning på søppel i sentrum!Det er i helgene spesielt, at Ålesund sentrum flyter over av synlig bevis etter nattelivets aktiviteter. -Dette må vi få orden på, sier Tore Hovland (Ålesundslista) som vil ta opp saken i det som blir første kommunestyremøte for nye Ålesund kommune kommende torsdag.

Tore Hovland, politiker (Ålesundslista) og medeier av Fisketorget i Ålesund sentrum.

-Hver eneste helg, men først og fremst søndags formiddager, har Ålesund sentrum forvandlet seg fra å være et koselig og ryddig bysentrum, til å nærmest se ut som en offentlig oppsamlingsstasjon for søppel, matrester, matforpakning, og annet avfall. En fest for måser, rotter og andre skadedyr som titter fram i morgendisen, før vi andre i det hele tatt har tenkt på å gå i kirken, sier Tore Hovland i interpellasjonen.

(Fortsetter under)

I helgene finner man dessverre tydelige spor etter bylivet og nattens aktiviteter. -Det må vi klare å finne ei løsning på, sier Tore Hovland i Ålesundslista.

Som medeier av Fisketorget, har han selv gjentatte ganger måttet ta kost og spade i egne hender. Synderen er nok dessverre byens egen befolkning som har vært ute på nattelivet kvelden i forveien.

- Det kan virke som om en stor del av fornuft og samvittighet forsvinner etterhvert som konsumet øker, men men det må kunne løses, sier han.

- Ansvaret ligger først og fremst hos enkeltpersoner, men hva med de som selger maten? Spør han og legger til at problemet først og fremst kan knyttes opp til enkeltaktører som selger mat.

-Ålesund sentrum flyter over av søppel som stammer fra aktører som selger mat. At det fordrer til rot og griseri når man selger mat nattestid til berusede mennesker er dessverre nesten å forvente, men det bør ligge et visst ansvar hos de som får lov til å selge maten også? Sier han uten å ha den endelige løsningen på problemet.

(Fortsetter under)

En søndagstur i Ålesund sentrum kan fort by på negative opplevelser med søppel som tidvis flyter på fortauskanten.

Han skjønner at man som aktør i sentrum må regne med å bidra ekstra med både spyling og kosting, men han etterspør nå en mulighet for å finne ei felles løsning.

-Det bør være i alles interesse at vi løser denne boss-problematikken. Ålesund sentrum hører alle til, enten det er lokale næringsdrivende eller byens innbyggere, og vi er alle tjent med at rotet og griseriet opphører. Senest forrige søndag for knappe to uker siden, var det igjen med forferdelse og oppgitthet at vi på Fisketorget måtte ut og rydde, koste og spyle utenfor egen virksomhet, grunnet masse søppel og avfall som lå slengt rundt inngangsdøren vår, sier han.

Fulle søppeldunker lager fort kråkefest...

Bypatrioten kan bekrefte at det i helgen det her vises til, var særdeles ille på enkelte punkt i bygatene. Vi tok da direkte kontakt med de ulike aktørene, på stedet, som umiddelbart tok tak i det, men et gjentakende problem som dette kan ikke avhenge av enkeltpersoner og tilfeldig engasjement.

Ålesund har et yrende by- og uteliv som vi må huske er en naturlig og ønskelig del av et urbant bysentrum, men det er ikke nok å tenke at alle bør feie for egen dør. Noen har trolig ryddet og stengt før forsøplingen skjer, andre har stengt søndag og får ikke et forhold til problemet. Her bør det, i tillegg til forbedring av rutiner hos enkeltaktørene som selger mat, også komme en på banen en felles løsning for renhold lørdag og søndag morgen. Gjerne koordinert av Ålesund kommune.

Bypatrioten tok hele runden i sentrum denne søndagen og kunne konstatere at hovedproblemet er knyttet til to-tre enkeltområder og vil trolig kunne løses med et par times innsats på morgenkvisten... Det bør en aktiv og attraktiv by som Ålesund sannelig ha råd og vilje til å få på plass. Å holde byen ren er rett og slett en nødvendig innsats for både god reklame og trivsel!