Lanserer Sunnmørsakademiet for fotballglade barnGlede og mestring står i fokus når samarbeidsprosjektet Sunnmørsakademiet sparkes i gang.

Det nye Sunnmørsakademiet skal fokusere på små, håpefulle og trenerne deres.

Akademiet er kommet i gang gjennom et samarbeid mellom Sunnmøre Fotballkrets, AaFK, AaFK Fortuna, Hødd og Sparebanken Møre. Målgruppen er gutter og jenter i aldersgruppa 6-12 år. skriver AaFK i en pressemelding.

– Vi ønsker å stimulere til mer og bedre barnefotball for både gutter og jenter på hele Sunnmøre. Derfor lanserer vi nå Sunnmørsakademiet, som er et samarbeid mellom Aalesunds Fotballklubb, fotballkretsen og klubber som AaFK Fortuna og Hødd. Sparebanken Møre har vært med i utviklingen og bidrar økonomisk inn i prosjektet. Uten denne støtten, ville ikke prosjektet blitt i dette omfanget, sier utviklingsleder i AaFK, Sindre Eid.

– Sunnmøre har allerede en svært høy andel aktive gutter og jenter i aldersgruppa 6-12 år. Målet er å bedre og øke aktiviteten for disse, slik at enda flere opplever mestringen og gleden ved fotball, uansett om de drømmer om å spille toppfotball eller for sin lokale klubb i breddefotballen. Derfor skal tiltakene i Sunnmørsakademiet være åpen for alle som ønsker det, legger Eid til. (Saken fortsetter).

Aktivitetsutvikler Øyvind Dalseth (t.v.) i Sunnmøre Fotballkrets og utviklingsleder Sindre Eid i AaFK.

For å få mer og bedre barnefotball er det i første omgang to områder Sunnmørsakademiet ønsker å fokusere på. Det er ekstratilbud for 10- og 11-åringer ute i breddeklubbene og tettere oppfølging av trenere i barnefotballen.

– Tanken er at Sunnmørsakademiet kan være med på å forsterke og underbygge den aktiviteten som allerede skjer ute i klubbene. De primære fokusområdene er «treneren» og «spilleren», og gjennom dette «klubben», ved praktisk retta arbeid, mest mulig ute på feltet. Dette skal være spiller- og trenerutvikling i ordets bredeste forstand, for både jenter og gutter over hele Sunnmøre, sier aktivitetsutvikler Øyvind Dalseth i Sunnmøre Fotballkrets.

- Sparebanken Møre mener at bredden er viktig for toppidretten og toppidretten er viktig for bredden. Da AaFK tok initiativ til et slikt prosjekt, signaliserte vi tidlig at vi var interesserte i å være med, sier leder for kommunikasjon og samfunnsansvar i Sparebanken Møre, Cecilie Myrstad.

MEDSPILLER - Vi heier på initiativ og konkrete tiltak der topp og bredde samarbeider, sier Cecilie Myrstad i Sparebanken Møre, som er med på finansieringen av Sunnmørsakademiet.

- Vi heier på initiativ og konkrete tiltak der topp og bredde samarbeider, og hvor toppen bidrar aktivt ut til bredden med kunnskap, kompetanse og ressurser. Sunnmørsakademiet er et prosjekt der nettopp dette skjer med kompetansehevende tiltak som vil bidra til å utvikle flere barn, trenere og klubber på Sunnmøre. Det heier vi på, legger hun til.

I tillegg til AaFK vil fotballkretsen, AaFK Fortuna, Hødd og utvalgte Kvalitetsklubber være representert i ei styringsgruppe som skal ha ansvaret for planlegging og gjennomføring av aktiviteten i regi av Sunnmørsakademiet.

I første omgang vil det bli ansatt en sportslig ansvarlig for Sunnmørsakademiet og en person som skal ha ansvaret for trenerutviklingen. Målet er at en skal kunne komme i gang med trenerutviklingstiltak ute i klubbene allerede i løpet av høsten.