Til toppen

\ loading=

Kunst som pådriver for gode byrom 

Med kunst som drivkraft skal Ålesund kommune skape attraktive og sosialiserende byrom med hverdagsperspektiv. Prosjektet vil ha spesielt fokus på barn, unge og eldre og de håper på bred involvering. Les mer:

Linda Fiskerstrand Sperre i Ålesund kommune gleder seg til å ta fatt på byrommene i aksen Kiperviktorget til St. Olavs plass. En byakse Bypatrioten med flere aktører har brent for å få løftet i mange år!

– Jeg synes det er utrolig spennende å kunne ta i bruk kunstkompetanse og kunst i utviklingsarbeidet om gode byrom for alle, sier prosjektleder Linda Fiskerstrand Sperre. Ålesund kommune har nemlig fått tilskudd på 550. 000 fra Lokalsamfunnsordningen til KORO. KORO er et statlig organ som har som mål å gjøre kunst lettere tilgjengelig for alle, og samtidig bidra til å gi kunstnere ei større samfunnsrolle enn i dag.

– Det er gøy å se at den ønskede utviklingsmetoden blir anerkjent ved å at vi får tildelt midler, og at vi er en del av et større nettverk av kommuner som jobber på samme måte, sier Fiskerstrand Sperre.

Byromsprosjektet i 2023

Prosjektstøtten skal bidra økonomisk til et byromsprosjekt som startet opp i januar 2023. Prosjektet har allerede fått støtte fra Byen som regional motor (BRM) som er et program hos Fylkeskommunen som har til hensikt å styrke Kristiansund, Molde og Ålesund og bidra til utvikling av levende og attraktive regionbyer.

Gaterommet St. Olavs plass (utenfor Galleri Sankten og Sparebank 1 SMN), byrommene Harald Torsviks plass og Korsatunellen ligger i en akse gjennom hjertet av Ålesund bysentrum med Kiperviktorget og Sankten p-plass i hver ende.

– Det er viktig for oss å se sammenhengen mellom byrommene langs denne aksen. Alle trenger de sårt ei rehabilitering og modernisering for å bli blåst nytt liv i og vi må se på nye muligheter for bruk.

BRM-prosjektet for utvikling av St. Olavs plass, Harald Torsvik plass og Korsatunellen er dagsaktuelle ved at det er en større sammenheng også inn mot det kommende kollektivknutepunktet i Keiser Wilhelms gate og Korsegata.

Ny samarbeidsmetodikk

Et mål i prosjektet er å utvikle og realisere et nyskapende kunstnersamarbeid i regi av kommunen. På den måten skal vi sikre at vi tilfører mer og bedre kunst i offentlige rom. – Vi ønsker at kunst skal både være lett tilgjengelig for alle, men også at kunstkompetansen skal sees på som et naturlig tilskudd i alle utviklingsprosjektene fra et tidlig stadium. Ålesund kommune ønsker med dette å invitere kunstnere til å bidra til ei større satsing i området gjennom prosjektsamarbeid og temporær kunst som medvirkning.

Byromsprosjektet er et todelt prosjekt der vi i 2023 skal planlegge byrommene og bruke gode medvirkningsprosesser for å forstå innbyggerne, næringslivet og
besøkende sine ønsker for bysentrum og byrommene. Det spesielle i denne prosessen er at vi vil bruke temporær kunst gjennom året og stimulere brukere også på denne måten.
Det arbeidet skal resultere i en forprosjektrapport og detaljplan, som igjen skal være grunnlaget for neste fase med fysisk opparbeiding.

Første steget blir nå å knytte til oss en kurator som medlem i prosjektet. Vi gleder oss til at vi endelig kan starte opp prosjektet og vise fram til alle hvordan byrom kan bli med med tverrfaglig kompetanse. Vi håper at flest mulig blir med oss på denne utforskende reisen og hjelper til med å påvirke i rett retning.

Om KORO: Tidligere hette KORO Utsmykkingsfondet, men i nyere tid er navnet gjort om til KORO, som står for Kunst i offentlige rom. Navneskiftet åpner opp for og signaliserer ei nyere tid der man ønsker å involvere kunstkompetansen tidleg i prosjektprosessene, i stedet for å bare bestille et konkret element for utsmykking på en ferdig planlagt og utformet plass.