Kultur + idrett = ?Har du tanker og meninger om hvordan kultur og idrett skal utvikle seg sammen i framtidens Ålesund Kommune? Lørdag 30. april arrangerer Ålesund Kommune i samarbeid med The North West et verksted for idemyldring og utvikling for kommunens kulturliv og innbyggere med søkelys på samarbeid i kultur og idrett.

-Vi tror at kultur og idrett er viktig for å bygge et godt og rikt fellesskap i kommunen, sier kultursjef Oskar Skulstad

Arrangementet vil det være åpent for både private og offentlige aktører, samt enkeltpersoner som har noe på hjertet når det gjelder hvilke potensiale det ligger i synliggjøring av verdier og samarbeid mellom kultur og idrett i Ålesund Kommune.

- Vi tror at kultur og idrett er viktig for å bygge et godt og rikt fellesskap i kommunen. Dette er en unik sjanse for alle som er involvert i kultur og idrett til å styrke og utvikle nye samarbeid 
Oskar Skulstad, Kultursjef i Ålesund Kommune. 


-  Kultur og idrett har mange fellesnevnere. På mange måter er de limet i lokalsamfunnet som danner sunne og relevante møteplasser både for utøvere, foreldre, frivillige og bidragsytere. At mulighetene er store i samspillet mellom kultur og idrett er det ingen tvil om, la oss sette i gang! 


Samskaping i praksis

Verkstedet vil inneholde en kombinasjon av dialogmetoder som blir brukt for å komme fram til framtidens samarbeid mellom kunst, kultur og idrett. Møtemetodikken skal bidra til uhøytidelig idemyldring som skal resultere i konkrete tiltak for både private og offentlige aktører.

Tid og sted:

30. april, 12.00-16.00
Arbeideren.


Påmelding til arrangør:


Truls Aarøe Løvik, rådgiver kultur
94 78 82 38 truls.aaroe.lovik@alesund.kommune.no