-Kommunale propper må bort!Ordfører Eva Vilje Aurdal mener kommunen må bli flinkere til å samhandle med byens innbyggere, kultur- og næringsliv når det gjelder å tilrettelegge for god byutvikling. Det sier hun en knapp uke før «The North West». En arena hun håper kan bli stedet for debatt, inspirasjon og økt kunnskap. Det må til skal Ålesund ha en sjans i kampen mot storbyene.

Ordfører Eva Vinje Aurdal mener de kommunale proppene må bort og erstattes av god samhandling mellom kommune, befolkning, kultur- og næringsliv.

Alle piler peker i dag mot byene. Storbyene. Hvordan skal vi da lykkes med å skape en attraktiv region i kampen mot dette? Hvorfor skal folk velge Ålesund i stedet for Oslo og Bergen? Det er hovedspørsmålet og utfordringen som står på plakaten når «The North West» sparkes i gang for aller første gang onsdag 18. april.

-Mye må skje samtidig og dette er en svært sammensatt problemstilling, sier ordfører Eva Vinje Aurdal som er åpen for at også kommunen må tåle en runde i glasshuset denne gangen.

-Det er nå vi tar debatten og finner løsningene. Dette gjelder byens befolkning, næringslivet, kulturlivet og vi som er politikere. Dette gjelder regionens umiddelbare fremtid og vi må samles skal vi klare å skape noe som er enda bedre og som vinner frem i kampen om attraktivitet.

Hvordan skal Ålesund vinne kampen mot de store byene? Det er spørsmålet som stilles under "The North West" .

-Det snakkes om høytflygende ord som urbanisme, samhandling og attraktivitet. Det virker kanskje litt fjernt for folk flest?

-Den ser jeg, men det handler om å klare å bli enige om noen fellesknagger som alle kan fronte. Hva vil vi og hvordan kommer vi dit? Målet er at vi etter denne konferansen skal kunne sammenfatte et dokument. En lapp der det står noe klokt om hva vi skal og ikke skal gjøre. Noe alle har vært med på å lage. Derfor er det så viktig at folk tar seg tid til å se over programmet. Det meste er faktisk helt gratis å delta på. For oss som arrangør, kommunene i ålesundsregionen, utgjør de ulike arrangementene et viktig grunnlag for hvordan vi skal jobbe videre, sier hun og løfter litt på sløret.

(Annonse) "The North West" arrangeres for første gang i Ålesund 18.-21. april

Sist i køen? Hvordan skal Ålesund lykkes med å møte konkurransen fra de store byene?


Kommunene kommer seg heller ikke unna det faktum at de i mange sammenhenger er de som står i veien for egen utvikling.

-Kommunen som den er satt sammen i dag er dessverre organisert på en sånn måte at vi går glipp av mange spennende muligheter. Det gir oss også en utfordring med å kunne se helheten. Som kommune er vi delt inn i «siloer» der ulike folk og etater jobber med ulike saker og fag. Skal vi lykkes må vi få til en god samhandling mellom «siloene». Vi er også helt nødt å få på plass en helt ny måte å samhandle på mellom kommune, folk og næringsliv. Det er for rigid som det er i dag, sier hun og håper dette er noe som kan komme på plass nå som den nye regionen bygges.

-Det er derfor denne omorganiseringen skjer. Det at vi nå får nye regioner er nettopp en erkjennelse fra det offentlige om at det blir for mange departementer og for rigide systemer. Nå beveger det seg i rett retning, men det tar tid å snu ei tung skute. Her er flere regioner som har kommet mye lengre enn oss, som har lykkes med å tenke nytt og jobbe på helt nye måter. De skal vi også få høre om fra scenekanten neste uke og det er noe jeg virkelig ser frem til.

Samhandling er bare ett av flere viktige temaer som står på agendaen under «The North West». Fire hele dager og kvelder med faglig påfyll, workshops, kulturliv og debatter. Det aller meste er gratis å delta på og ordføreren har et håp om at alle føler eierskap til det som nå skjer.

-Vi har hatt kort tid, det er vi klar over, men se over programmet og finn det temaet som passer for deg. Er det diskusjon om kulturlivet, er det teknologi, er det byliv eller kanskje fremtidens transportløsninger? Denne utfordringen er nemlig så sammensatt at den langt fra kan løses av kommunen eller politikere alene. Her må alle mann på dekk. Vi kom kanskje skjevt ut, men nå har vi arenaen og muligheten til å skape noe helt nytt sammen, sier hun.

-Om du selv skal velge deg ett foredrag. Hvilket blir det?

-Her er selvfølgelig mye som er viktig og interessant, men om jeg skal velge må det bli foredraget fra Silvija Seres som er forsker, matematiker og bedriftsrådgiver. med bakgrunn fra fra Silicon Valley snakker hun blant annet om hvordan Google planlegger å ta over for helsetjenestene våre. Google tar ikke hensyn til hvem som tjener hva. Dette er en teknologisk utvikling som kan true vårt verdisett med lik helsetjeneste og tilgang på gratis helsehjelp. Hun sier også at det ikke er vits å lære våre barn koding. Det er jo gammeldags og helt borte lenge før de skal ut i arbeid…

-Tenker du som meg at fremtiden virker å komme fortere enn før?

-At alt skal være forandret på fem år virker kanskje som et skrekkscenario, men vi er nødt å henge på skal vi skjønne det som nå skjer. Vi må koble oss på verden og dette er forhåpentligvis en god start, avslutter ordføreren.

Se hele programmet: (Sponset)

Ønsker du å se oversikt over alt som skal skje så finner du det HER. Ønsker du  å se egen oversikt over underholdning og konserter så finner du det HER!

Tekst: Trine Klemetsen