Informasjonsmøte om Bypakken og BrosundtunnelenI dag kan du spørre om alt du vil rundt Bypakken og Brosundtunnelen i bystyresalen. Møt opp på informasjonsmøtet, eller se det live på streaming.

Varaordfører Tore Johan Øvstebø er en av politikerne som skal informere om Bypakken og Brosundtunnelen.

Det er lange og tunge prosesser som til slutt skal gi oss en bypakke og forhåpentligvis en tunnel under Brosundet.

Mange politikere har sterke og klare meninger om alt dette, noe også den nedsatte styringsgruppa har, og i kveld får vi forhåpentligvis mange svar.

Møtet starter klokken 18.00 i bystyresalen, og det er varaordfører Tore Johan Øvstebø som skal starte informasjonsmøtet der han skal snakke om hva Bypakken er, og hvordan den kan bidra til byutvikling.

Politikerne Hans Kjetil Knutsen og Øystein Tvedt skal snakke om henholdsvis bominnkreving, bomsnittene og elektronisk veiprising, og om Bypakken har blitt for stor, og hvilken betydning den får for regionen.

Også Statens Vegvesen skal informere, og da er det størrelsen, samt Blindheimstunnelen Ole Kristian Birkeland tar for seg.

Ålesund kommunes Tom Rian vil redegjøre for planene rundt Brosundtunnelen, og der er det mange muligheter for trasévalg.

(Fortsetter under).

Alternativ1 er kanskje det mest aktuelle alternativet blant de ni forslagene?

Det er selskapet Norconsult som i oppdrag fra Ålesund kommune har utarbeidet planene.

Og det er med resultat fra en idéprosess våren 2018 som danner grunnlaget for framleggingen Rian skal snakke om på møtet.

Målene og prioriteringene har vært klar for Brosundtunnelen.

Byliv, Sentrum- og næringsutvikling, Reisemiddelfordeling og langsiktige mål for transportpolitikken, trafikkflyt og god beredskap, samt å bevare jugendbyen.

Hele ni forslag ligger på bordet, der forslag 0+ betyr ingen tunnel.

Alternativene 1,2,3, 4 og 8 har alle østlig innslag på Ysteneset (dagens tunnel til Flatholmen og Ellingsøya), men har forskjellige løsninger for vestlig innslag.

Forslagene ligger med innslag i Skutvika, ved Fjordlaks eller Maxbo.

Vurderinger rundt nytteverdi for avlasting av trafikk varierer, spesielt ved at trafikk fra Aspøya sør trolig ikke ser seg tjent med å kjøre vestover, men ta veien via Brosundet.

Alternativene gir også muligheter til å knytte til seg Aksla parkeringshus.

(Fortsetter under).

Alternativ 6 Er nok den lengste løsningen, og ypperlig for tungtransport som skal til Flatholmen, eller videre utover, men kanskje ikke det beste om en skal dempe trykket gjennom bysentrum?

Forslagene 5, 6 og 7 har innslag i øst enten fra Color Line Stadion eller fra Sørneset.

Alternativ 6. betyr at en lager to tunneler. En fra Sørneset til Flatholmen, opp i friluft, før den går ned i ny tunnel vest for Verpingsvika.

Uansett, det blir mange fordeler og bakdeler ved både det ene og andre forslaget.

Og nå har du anledning til møte opp og still spørsmål til de som skal informere.

Her kan du også se informasjonsmøtet direkte streamet fra bystyresalen klokken 18.00.