-Hjelp oss frem!Brannbilen, brøytebilen og renovasjonsbilen ber byens innbyggere om hjelp. 18. desember starter de en egen kampanje for å bedre fremkommeligheten for brann- og revovasjonsbiler i trange gater. 

Trange bygater og snøfall er ingen god kombinasjon. Nå ber Ålesund kommune byens innbyggere om hjelp for å bedre framkommelighet for brann-brøyte og renovasjonsbiler. Foto: Ålesund kommune.

For å få innbyggere til å tenke over hvordan de parkerer vil det bli utdelt gule og røde kort til kjøretøy som parkerer feil, heter det i pressemeldingen fr Ålesund kommune. Fra 18. desember det også gjennomføres daglige sjekkrunder i sone 4 som består av: Parkgata, deler av Kipervikgata, Fjellgata, Grensegata, Bergvegen, Vervgata, Vannspringdalen, Holmegata og Repslagergata.

Deler ut flyers, målebånd, gule og røde kort


Fra 15.-17. desember vi det deles ut flyers i postkasser til gjeldende sone og fra 18. desember vil Ålesund brannvesen, Ålesund parkering og ÅRIM daglig sjekke fremkommeligheten i gatene som er først ut.

De bilene som kan hindre eller sperrer for fremkommeligheten til større kjøretøy vil få informasjon i form av gule og røde kort og bli bedt om å ta mer hensyn ved parkering.

Gult kort på bilen betyr at ditt kjøretøy er parkert slik at det kan hindre fremkommelighet for større kjøretøy.

Rødt kort betyr at ditt kjøretøy er parkert slik at det sperrer for større kjøretøy. Slik parkering kan få store konsekvenser. Som bilfører har du ansvar for at du parkerer på en slik måte at bilen ikke skaper problem for brannutrykning, brøyting, bossbiler med mer, heter det i pressemeldingen.

- Sammen med de gule og røde kortene vil de dele ut målebånd på 3 meter som du kan bruke til å måle opp for å sikre at du ikke hindrer for brannbil når du parkerer, sier avdelingsleder beredskap i Ålesund brannvesen KF, Arne Sigurd Hansen.

Kampanjen «Hjelp oss frem» er et samarbeid mellom Ålesund brannvesen KF, Veg, anlegg og park, ÅRIM og Ålesund parkering.