Har startet festivalforum i ÅlesundArrangørene av byens "gatefestivaler" har mange felles utfordringer og oppgaver. Nå går de sammen for å bli enda bedre.

-Ålesund by er virkelig på sporet av noe når det kommer til miksen av gode festivaler. Alt fra store musikkfestivaler til båt- og matfestival, teater, stand-up og de mer smale arrangementene. Det er jo akkurat det som er definisjonen på urbanitet, sier Trine Klemetsen i Bypatrioten. 

Så langt har det vært avholdt to møter, og målsetningen er et enda bedre samarbeid mellom de ulike festivalene men også et styrket samarbeid med Ålesund kommune som vertskapskommune. 

-Som arrangører av det vi har definert som «gatefestivaler» opplever vi mange av de samme utfordringene. Ved å ha et felles forum kan vi nå utveksle erfaringer og finne løsninger på felles problemstillinger, sier Ante Giskeødegaard i Momentium. 

(Fortsetter under)

I forrige møte, der Ålesund kommune også deltok, kom man raskt frem til konkrete saker som det jobbes videre med. Grep som kan være med på å gjøre festivalbyen enda bedre på alt fra synlighet til tilrettelegging i festivalperiodene. 

-Dette er jo dager da det syder ekstra i sentrum. Ved å ha et forum som dette er det enklere med tilrettelegging og kommunikasjon på hvilke behov som ligger der i løpet av året. Så handler det også om muligheter for gode fellesløsninger på alt fra trafikk til spleiselag for innkjøp av utstyr, sier Klemetsen. 

Festivalrigg midt i sentrum krever planlegging og god samhandling. Her fra arbeidet med Ålesund Båtfestival 2017

Ingenting er kjekkere enn når det syder av liv i bysentrum. Bilde fra Den Norske Matfestivalen 2017

Momentium har opparbeidet seg viktig erfaring med de store musikkfestivalene. Her fra Jugendfest 2017.

Bilde fra forumsmøtet i Bypatriotens lokaler i Kipervika. Kultursjef Oskar Skulstad og Leif-Olav Brandt fra Ålesund kommune, Alf Terje Farstad og Geir Østensen fra Ålesund Båtfestival og Ronny Stokke fra Momentium.

Flere gode prosjekt kom på bordet og er allerede satt i gang. På bildet kommunalsjef Bjørn Ivar Rødal og Albert Gjørtz fra Ålesund kommune, Terje Devold i Den Norske Matfestivalen og Sindre Veblungsnes fra Bypatrioten.

Gatefestivalene i Ålesund bruker ulike byrom, og byr på en stor variasjon gjennom året. Nå skal det samhandles for en enda bedre festivalby. Her fra Ålesund Båtfestival.

Årets nykommer "Ålesund Gummibåtfestival" har Brosundet som kjerneområde.

Bilde fra Høstscena som inviterer til poesi og frokost på Baker Walderhaug.