Til toppen

Gigantutbygging på Flatholmen

I 2003 startet Ålesundregionens Havnevesen utbyggingen på Flatholmen. Og til våren skal 700 meter med ny kai stå klar, sammen med 90 mål med areale for næringslivet. Og det er bare begynnelsen.
Av Fridgeir Walderhaug

700 meter kai støpes og monteres på Flatholmen. Havnefogd Ole Christian Fiskaa ser fram til at leietagerne kommer på plass.

700 meter kai støpes og monteres på Flatholmen. Havnefogd Ole Christian Fiskaa ser fram til at leietagerne kommer på plass.

For de fleste av oss er det kanskje ikke mange ærend vi har ”bak fjellet” og Flatholmen. Men for de som daglig beveger seg der har helt siden 2003 og fram til i dag sett et gigantisk område brette seg ut.

Og arbeidet har mange fordeler og gir ringvirkninger.

-Styrende politikere i Ålesund har heldigvis blitt veldig våken på dette området, for det brukes mye penger for å tilrettelegge for næringslivet, sier havnefogd Ole Christian Fiskaa.

For det er næringslivet som skal bruke området, for Ålesund er Norges største eksporthavn for fiskeprodukter.

-I tillegg er vi nest største containerhavn, cruisehavn og har Europas nest største landstrømsanlegg for cruise, sier Fiskaa, og trekker fram cruisetrafikken som en avgjørende faktor.

-Hadde det ikke vært for cruisetrafikken til Ålesund så kunne vi ikke gjort dette. De står for 40 prosent av inntektene våre, og er avgjørende sammen med leietagere som står for 27 prosent, sier han.

(Fortsetter under).

700 meter kai med 12 meters dybde, og 90 nye mål er snart klar for Tyrholm & Farstad, og det internasjonale Maersk. Begge skal bygge fryseri på området. Og det stopper ikke der. For området øvers i bildet, øst for Flatholmen, skal også fylles ut.

700 meter kai med 12 meters dybde, og 90 nye mål er snart klar for Tyrholm & Farstad, og det internasjonale Maersk. Begge skal bygge fryseri på området. Og det stopper ikke der. For området øvers i bildet, øst for Flatholmen, skal også fylles ut.

-Cruise er jo et stort diskusjonstema?

-Ja, det er riktig. Men en må huske på at hver passasjer legger igjen mellom 500 og 1.000 kroner til næringslivet. Men det er pengene rederiene legger igjen i havneleie som er et uvurderlig bidrag for oss. Rundt 40 millioner årlig, sier han, om ei næring som nå omtrent har visket ut sesongene, og ankommer Ålesund nesten hele året.

På Flatholmen er det nå nye og gamle leietagere som rykker inn på det store området.

-I 2003 kom G.C Rieber sitt saltlager. Bring har vært her siden 2008. Begge er store aktører blant i alt seks bedrifter som er her.

Nå kommer også Maersk til Flatholmen.

De skal blant annet bygge sitt første fryseri i Scandinavia her på Flatholmen.

Dette skal stå ferdig våren 2024.

-De er kjent for store skip. Det er dypt nok her?

-Ja, her er det tolv meter dybde, og det skal holde bra.

-Utbyggingen har også store ringvirkninger, for byutviklingen. For i tillegg til Maersk kommer også Tyrholm & Farstad hit, og de flytter fra Skutvika, som dermed får frigjort 40 mål til boliger, butikker og bydelspark.

(Fortsetter under).

Kan det bli slik i Skutvika? Det er i alle fall en tanke Ålesundregionens Havnevesen tenker seg. Illustrert av Slyngstad Aamlid Arkitekter.

Kan det bli slik i Skutvika? Det er i alle fall en tanke Ålesundregionens Havnevesen tenker seg. Illustrert av Slyngstad Aamlid Arkitekter.

Her får selskapet 80 mål. Altså en dobling. Og alle som ser Skutvika i dag skjønner at de trenger mer plass, sier Fiskaa.

-Er det plass til flere?

-Nei, nå er vi utsolgt. Men vi er i en fase med reguleringsplan for videre utfylling østover.

Da snakker vi om 120 mål, og der er tanken å komme oppstart om et års tid.

Det vi gjør nå er å bygge for framtiden, sier han.

Tunnelen som ble lagt inn i Ellingsøytunelen har også gjort at tilkomsten til Flatholmen har blitt bedre. Og med flyttingen av Tyrholm & Farstad fra Skutvika vil det spare sentrum for mye tungtrafikk.

-Spennende med Skutvika?

-Ja. For her snakker vi om en helt ny bydel.

Vi har fått laget noen skisser gjennom Slyngstad og Aamlid Arkitekter på hvordan vi ser for oss at det kan bli, men dette er jo noe som må ut på markedet, men spennende er det, sier havnefogd Ole Christian Fiskaa.

Utendørs bybad i Skutvika?

Utendørs bybad i Skutvika?

Når Tyrholm & Farstad flytter til Flatholmen vil det gi plass til en helt ny bydel.

Når Tyrholm & Farstad flytter til Flatholmen vil det gi plass til en helt ny bydel.