Foreløpig ingen stenging av kjøpesentre og butikker- Vi ser at de tiltakene som handelsstanden gjør er innenfor nasjonale myndigheters råd, sier ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, som benytter anledningen til å takke alle som når står på. Les mer:

Byens kjøpesentre holder åpent med strengere regelverk for informasjon og hygienetiltak.

Felles uttale frå Ålesund kommune, kjøpesentene, Bypatrioten og Ålesund sentrumsforening:

Ordføreren understreker at det viktigste nå er å avgrense smitte sånn at de som er i risikogrupper blir skjermet. For de fleste av oss er ikke viruset farlig, men dette er en nasjonal dugnad for å stoppe smittespredning. Tiltak i kjøpesentre og butikker er blant annet:

Økt renhold i kjøpesentrene generelt, med spesiell fokus på berøringsflater som for eksempel heisknapper, kasser og dørhåndtak.

Informasjon om hvordan ansatte og besøkende skal unngå smitteoverføring.

Butikkane har egne hygienetiltak for ansatte og kunder.


Senterledelse, vektere og renholdspersonale skal jobbe mest mulig adskilt.


Det er ikke lov å være samlet i grupper, dette gjelder også skoleungdommer. Det et er vektere eller vakter, har de fått spesiell beskjed om å passe på dette. 


Køer i butikker blir organisert
.

- Vi har snakket med flere av de største kjøpesentrene i Ålesund kommune og de melder alle om at de klarer å overholde reglene om en meter avstand mellom kundene og at de har hatt svært lavt besøk de siste dagene. Dette gjør at vi i samarbeid har bestemt at vi holder sentrene åpen, sier Vinje Aurdal. (Fortsetter under) 

Flere butikker og kjøpesenter har allerede forkortet åpningstiden eller stengt på grunn av situasjonen, opplyser ordfører Eva Vinje Aurdal.

Forsyningssikkerhet

En annen årsak til å la sentrene holde åpent, er at Nærings- og fiskeridepartementet har definert butikkansatte som ei samfunnskritisk gruppe når det gjelder beredskap og forsyning av varer til samfunnet.

Mange av de ansatte som arbeider i butikk, som også er i kontakt med både kollegaer og kunder kan også være utrygge på sin egen situasjon.

- Sammen med næringsaktørene ber vi om at alle husker på at de ansatte er i kontakt med mange i løpet av en dag. Jeg vil takke de som står på for at livet vårt skal være mest mulig normalt og at vi får tak i det vi trenger i denne situasjonen. Ta vare på hverandre, sier ordføreren.

Flere butikker og kjøpesenter har allerede forkortet åpningstiden eller stengt på grunn av situasjonen.

Ålesund kommune, kjøpesentrene, Bypatrioten og Ålesund sentrumsforening vil fortsette dialogen fremover for å hele tiden vurdere situasjoner som kan oppstå og igangsette nødvendige tiltak.