Enklere å være arrangørÅlesund kommune tar grep for å bli en bedre arrangørby. I løpet av våren innføres et helt nytt eventsystem som skal gjøre det lettere for små og store aktører som ønsker å bidra til mer aktivitet i byen vår. 

En rekke kultur- og festivalaktører og representanter fra politi, brann og helse var på plass da Ålesund kommune inviterte til workshop og presentasjon dag.

Albert Gjørtz i Ålesund kommune leder arbeidet med å samle aktørene og iverksette det nye systemet.

Systemet benyttes allerede i Trondheim og i dag var det arrangert egen workshop i Ålesund der aktive aktører i byen var med for å tilpasse systemet til lokale forhold.

Målet er at det skal bli lettere for alle. Til nå har man som arrangør måttet forholde seg til en rekke ulike instanser og personer, noe som gjør at det tidvis går med mye tid til administrasjon og søknader.

Prosjektleder i kommunen Albert Gjørtz håper at innføringen av det nye systemet skal løse mange av de flokene og samtidig gi mye bedre oversikt i forhold til beredskap og risikovurdering.

Det er mange som er involvert og mye å tenke på for alle når der skal lages kjekke ting i byen vår. Enten det dreier seg om festival, konserter eller åpne arrangementer i byrommet involveres alt fra beredskap, grunneiere og kommunen.

Nå samles all informasjon, søknader og godkjenning i ett og samme system. Målet er å gjøre det enklere for arrangørene og tryggere for publikum.

Beredskap og risikovurdering er en stor del av det å arrangere konserter og festivaler som trekker til seg mye folk. Politi og helsevesen var i dag tilstede for å være med på prosessen med å utarbeide gode retningslinjer for alle som ønsker å være arrangør av smått som stort i Ålesund by.

-Trekker du til deg folk har du også ansvar for det som kan skje. Det å samle all informasjon på ett sted håper vi vil føre til en enklere hverdag ikke bare for arrangørene, men for alle oss som jobber med beredskap. Nå ser vi hva som skal skje, hvor mange man forventer skal dukke opp, man kan se på trafikkløsninger i forkant og behov for oppbemanning hos politi og legevakt med mer. I dag er det for eksempel varierende fra de ulike arrangørene om de tar kontakt med AMK,brann og politi. Jo bedre orienterte vi er i forkant jo bedre vil håndteringen være når det beredskapsmessig kan stå om minutter, sier Albert Gjørtz.

(Fortsetter under)

Torfinn Vingen er Virksomhetsleder for legetjeneste og akutt legeberedskap.

Lettere å bidra

-I Ålesund er flere store arrangementer med mye folk noe som gir ekstra, og i enkelte tilfeller unødvendig høy belastning på legevakten. Når vi vet hva som skjer kan vi planlegge bedre, eventuelt være tilstede på arrangementet og kvittere ut personer på stedet. Legevakten er til for øyeblikkelig hjelp og mange henvendelsene til legevakten kan føre til økt trykk og lengre kø, noe som kan gå ut over kvaliteten på tilbudet, forklarer Torfinn Vingen som er Virksomhetsleder for legetjeneste og akutt legeberedskap.

Sissel Piene i Midtbyen Management sammen med Erlend Lunde fra One Voice AS.

Spille hverandre gode

-Et system som dette vil være med på å spille hverandre gode. Det skal være enkelt å være arrangør, sier Sissel Piene i Midtbyen Management som har jobbet med dette i fire år i Trondheim. Nå jobber de sammen med One Voice som leverer systemet til flere byer i landet. -Det handler om å skape et mer attraktiv og levende sentrum. Det blir enklere å være arrangør med godt samspill mellom ulike etater, kommune og arrangører.


Starter nå

-Vi håper å være i gang å bruke dette aktivt som et beredskapssystem allerede fra sommeren. Det betyr at vi må fortsette jobben, tett sammen med etater og festivaler fremover for å kartlegge behov og type arrangementer, sier Gjørtz.

 

Kommentar fra Bypatrioten

I mange sammenhenger har man etterspurt engasjement og samarbeid fra Ålesund kommune. Spesielt har dette gått på tilrettelegging, svarfrister og informasjonsflyt i forbindelse med arrangementer.  Nå håper vi at det er her! Dette er en helt ny måte å samordne seg på, som forhåpentligvis forenkler administrasjonen for alle, som dermed kan frigjøre krefter til andre ting. Dette prosjektet vil kunne være med på å ta Ålesund langt i frem form av profesjonalisering inn mot kulturlivet og arrangører. Dette kan gjøre oss til en fremoverlent arrangørby. Nå er det viktig at kommunen fortsetter det gode arbeidet inn mot alle involverte aktører. Rart hvor mye som kan komme på plass fort - bare man møtes og er enige om å dra i en felles retning! 

-for en bedre by!