En god start-Dette er en god start og et viktig signal, men målet må være at vi klare å matche Moldes satsing på drøye tre millioner, sier Trine Klemetsen i Bypatrioten på vegne av Festivalforum Ålesund om vedtaket i bystyret torsdag der den årlige festivalstøtten økes med 300.000 kroner.

Møte i Festivalforum Ålesund. F.v: Alf-Terje Farstad (Ålesund Båtfestival), Sindre Veblungsnes (Bypatrioten) Oskar Skulstad (Ålesund kommune) Samuel Skrede (Ålesund Kammermusikkfestival), Ronny Stokke (Momentium), Geir Østensen (Ålesund Båtfestival), Kjersti Vister (Innotown), Terje Devold (Den Norske Matfestivalen) Leif-Olav Brandt (Ålesund kommune). Foto: Trine Klemetsen.

I forrige uke var det nytt møte i festival forum Ålesund. Et relativt nyopprettet samarbeid mellom alle byens små og store festivaler nettopp for å bedre dialogen inn mot Ålesund kommune og Fylket, men også for samlet å kunne jobbe enda bedre for Ålesund som arrangørby.
 
På agendaen for møtet onsdag stod blant annet orientering fra kultursjef Oskar Skulstad om arbeidet og tankene bak forslaget til nye retningslinjer for kultur, næring- og festivalstøtte.
 
- Det er svært viktig med god dialog i en sånn prosess, og det har vi muligheten til på en helt annen måte nå som forumet er en realitet. Det er viktig at arrangørene som vet hvor skoen trykker og som sitter på kunnskapen om de faktiske forholdene, også får være høringspart når premissene skal legges for veien videre, sier hun.

(Fortsetter under)

-De ulike festivalene i Ålesund har mange felles utfordringer og har derfor mye å hente på å stå samlet om å finne de gode løsningene. Nyopprettede Festivalforum Ålesund vil bli en viktig arena for utveksling av kunnskap og framvekst av nye satsinger.

Byens festivaler og arrangementer gir store ringvirkninger og er viktig for både bolyst, turisme og næringsliv.

- Det er jo fortsatt sånn at Ålesund som er den med flest arrangementer og antall solgte billetter sammenlignet med andre byer i fylket, også er den som har minst kulturstøtte i ryggen. Det betyr at man hele tiden stiller svakere med tanke på muligheter for både videreutvikling og nyskaping, og akkurat det ønsker vi å gjøre noe med. Fordi vi vet at nettopp kulturlivet med sine festivaler gir store ringvirkninger også for andre.

Bystyret vedtok forrige uke at støtten til festivaler økes med 300 000.-. Fra 420 000 kroner til 720 000 kroner.