Dette kameraet gir fra seg viktig informasjonÅlesundregionens Havnevesen har enorme flater de skal ha oversikt over. Og til å hjelpe dem har de flere titalls kameraer plassert på sentrale plasser. Men spesielt to nye kamera gir dem en helt ny informasjon.

Av Fridgeir Walderhaug

Havnefogd Ole Christian Fiskaa og Ålesundregionens Havnevesen får hjelp av flere titalls kameraer sentralt plassert på havnene. To av dem gir en helt spesiell informasjon.

Ålesundregionens Havnevesen betjener havnene i tre kommuner, og er av de aller største havnene for fiskeri og godstransport i Norge.

Det betyr enorme flater og flere kilometer med kailengde de skal ha overblikk over.

-Nå har jeg ikke tallet på stående fot, men det er en del kameraer vi har på plass, sier havnefogd Ole Christian Fiskaa, der han står framfor den store skjermen på møterommet ute på ”havnevakta” på Skansekaia.

-Dette er på Flatholmen og viser ni av de elleve kameraene vi har så langt der ute. Og der er jo utvidelsene store, sier han.

En del av kameraene til Havnevesenet ligger ute, åpent for publikum, men med en liten forsinkelse på grunn av datalovverket.

-Kameraene er viktige for at vi skal ha oversikten over alt som skjer. Og skulle det skje en ulykke eller andre ting er bildene gode hjelpemidler for politiet, sier Fiskaa, som har fått en nyvinning på kamerafronten.

(Fortsetter under).

Hele 90 prosenta av alle cruisepassasjerene som kommer til Ålesund går i land i verdens vakreste by. Og dette kameraet er kilden til den viktige informasjonen.

-Ja, på Storneskaia har vi tolv kameraer. To av disse er kamera som har en teknologi for å telle mennesker som passerer.

Et av dem henger over landgangen der blant annet Fjordservice legger til.

Det andre er montert i gjennomgangen der cruisepassasjerene går i land. Og akkurat det kameraet gir oss verdifull informasjon, sier han.

-Det kommer omtrent 650 000 passasjerer med cruise til Ålesund hvert år. Og denne sesongen har vi hatt disse kameraene i drift. Og de forteller oss at hele 90 prosent av alle passasjerene faktisk går i land i Ålesund.

Det er informasjon som er greit å ha, for disse besøkene betyr en del for byen. For det er en liten myte at de ikke legger igjen noe når de besøker oss.

Undersøkelser viser at hver turist fra cruiseskipene legger igjen mellom 500 og 1.000 kroner til det lokale næringslivet. Det betyr mye.

Og ikke minst betyr det mye for oss, ettersom denne trafikken utgjør 40 prosent av inntektene våre.

-Så nå kan en ikke lure seg forbi, uten å bli registrert som turist?

-Nei, nå blir en registrert, selv om skipene selvfølgelig har sin informasjon om egne passasjerer, slik at alle som gikk av også kommer seg på igjen når båten går, sier havnefogd Fiskaa.

Og hva er vel bedre enn å kunne rusle langs havnene i Ålesund på en fin dag?

Bare husk å smile.

Cruiseporten er selveste portalen til Ålesund, der alle må gjennom.

Også på gangbrua ned til flytebrygga ved Rutebilstasjonen har Ålesundregionens Havnevesen et kamera som ikke filmer og gir bilder, men registrerer personer som passerer.