Bra By 2022 -Se hele programmet!- Er du opptatt av by- og samfunnsutvikling, byliv med alt det innebærer og trenger påfyll av både kunnskap og inspirasjon? Da har vi arenaen for deg. 5. oktober møtes vi på Scandic Parken Hotel for en ny utgave av Bra By konferansen, forteller Trine Klemetsen i Bypatrioten. 

Bra By er møteplassen for alle som er opptatt av byliv og sentrum spesielt. Hvordan utvikler vi byene våre på en god måte for alle? Årets tema er "Livet i byen" og vi byr som alltid på et variert program.

- Vi trenger flere privat- offentlige samarbeid, sier Lars Berg Giskeødegård som har med seg prosjekt Løvenvold Kino til scenekanten.

Hun har akkurat gjennomført årets studietur til prosjekter hun mener bør få mer oppmerksomhet og som kan inspirere både arkitekter, mindre butikkdrivere og mellomstore kommuner. Resultatet er med i sekken, tilbake til scenekanten i Ålesund. Gründer og eier av Bypatrioten, Trine Klemetsen er klar på at en god by bygges best der det samarbeides. 

- Kunnskap på tvers er en av de absolutte faktorene for å lykkes med gode prosjekter som vil ta våre byer fremover. Fra de som planlegger, til de som bygger,  kulturaktører og kunstnere, barn og unge, de som bestemmer og alle som skal enten bo eller være der. En god by inviterer til samhandling, akkurat som vi gjør med denne konferansen, der programmet viser hvilken enorm bredde som skal til. Vi må kunne mer om hverandre, om hva som skal til, om hva folk trenger og ønsker seg og av og til må man faktisk ha motet til å også bane vei, sier Klemetsen om konferansen som har opplevd fullt hus fra første gang. 

- Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra helt ulike fagmiljø og det gir oss muskler til å fortsette og satse enda sterkere på å bygge opp denne møteplassen. Kanskje er det nettopp det faktum at vi som arrangører ikke tilhører ei spesifikk gruppe med særinteresser, som gjør oss rustet til å tenke utenfor boksen. Til syvende og sist handler om å lage gode lokalsamfunn, sier hun om det som er den fjerde utgaven av konferansen. 

(Fortsetter under) 

God byutvikling skjer best når vi vet hva vi gjør, for hvem. Vi har besøkt Lakkegata Aktivitetspark i Oslo. Her møtte vi Ester som startet å skate for to år siden. Hun kommer hit nesten daglig og har møtt mange nye venner takket være denne aktivitetsplassen. Et unikt initiativ fra foreldre i FAU ved Lakkegata skole ledet frem til det som nå sees på som ledende design i Europa. På konferansen får man høre mer om dette uterommet, hvor man har brukt forskning på unge jenters adferd og behov, for å lykkes med å nettopp skape et byrom for alle. Andreas Nypan er gruppeleder for landskapsarkitektene i Asplan Viak og de gleder seg over de umiddelbare resultatene prosjektet har gitt. Mer om det får du 5. oktober.

Daglig leder i Sundbåten AS, Arild Dybå-Eidem kommer til Ålesund 5. oktober. - Hvem skal frakte folk inn til byene for å sørge for levende byer når vi skal kjøre mindre bil. Det er jo det dette handler om, sier han om historiske Sundbåten som binder sentrum med omlandet i Kritiansund. Og ikke minst. Hva skjedde da dette tilbudet ble helt gratis for reisende? Hele historien får du på Bra By 5. oktober.

Konferansen legger stor vekt på å bruke ressurser som allerede finnes i form av prosjekter å se til, men det vies også plass til tanken om at mye av det vi holder på med i skrivende stund ikke blir synlig før om mange år.

- Vi må hele tiden prøve å se fremover. Det vi planlegger for i dag, er ikke nødvendigvis til oss selv, men generasjonene bak oss. Da kan vi ikke tenke på våre vaner, adferd og preferanser. Vi må klare å ha på oss brillene til de som kommer bak og vi må fornye oss. Som nå. Vi er helt nødt til å forholde oss til nye måter å leve og samhandle på og du kommer på ingen måte utenom ordene gjenbruk og klima, sier hun. 

Sistnevnte et tema konsernsjef i Jernia Espen Karlsen mener mye om. En måte å tenke og handle på som skal deles med årets konferansedeltakere. 

- Det høres kanskje flyktig ut, men de butikkene og bedriftene som ikke forholder seg til dette nå, vil med stor sannsynlighet oppleve at kundene med et tastetrykk går til konkurrenten som leverer. Det skjer nå. Ikke om 20 år, så her er det mye kunnskap å hente også for alle som driver næring i en by. Forbrukere endrer sin adferd og det skjer fort, sier Klemetsen. 

Så lover arrangørene å overraske. Med helt ferske nyheter. 

- Ja, denne gangen mener vi på at vi sitter på noe som har potensiale til å overraske stort. Spesielt lokalt i Ålesund, men det vil også kunne gi inspirasjon til andre. Det eneste vi kan si om den saken er at det er Ålesund Parkering som skal på scenen. De som trodde at de kun var opptatt av å drive inn bøter, må nok revurdere sin holdning til selskapet som vi ser på som en av mange fremtidsrettede aktører i Ålesund. 

- I tillegg kommer blant annet toppledelsen for Renault for å snakke om elbil og tilrettelegging i byer, vi skal kåre "Årets Bypatriot", og vi går med fatt mot inn på det som blir en spekket dag med kunnskap og gode innspill. 

Konferansen skjer på dagtid onsdag 5. oktober, men også på kvelden blir det samling for de som ikke har fått nok. 

- Da gjør vi klart for en uformell "Urban Nightsession" med god mat, drikke, og enda flere inspirerende samtaler, avslutter Klemetsen. 

MELD DEG PÅ!

For løpende oppdateringer og innslag frem mot konferansen, følg årets Bra By på Facebook. 

TEMA 5. oktober  «LIVET I BYEN»

08:30 Registrering
09:00 Åpning
 
Varehandelen må ta sitt ansvar for klimautslippene. Hvilke grep gjør Jernia helt konkret for å hjelpe forbrukerne med smarte valg?
Espen Karlsen, Konsernleder Jernia
 
Lakkegata Aktivitetspark – Årets feltstudie
Hva skjer om man lager et inkluderende byrom utformet for å appellere spesielt til unge jenter? Treffer det alle? 
Andreas Nypan, Gruppeleder Landskap Oslo, Asplan Viak
 
– Kan dette være løsningen?
Ålesund parkering går på scenen for å overraske – med helt nye planer!

Elbil i byen. Retninger og trender.
Nils-Henrik Holmen, Renault
 
Urbane muligheter mellom husene
Kvalitet, aktivitet og prosess
Kirsti Slotsvik, Sørsida                                              

Byliv. Noen må knytte omlandet sammen med bysentrum når færre skal kjøre bil. Hva skjer når kollektivtilbudet blir gratis? 

Arild Dybå-Eidem, Sundbåten

Marit Holen, Fram     
 
Plass til flere i sentrum. Fortetting med kvalitet.              
Geir Egilsson, Byplanlegger Asplan Viak

Hvilke historier forteller vi om oss selv, og tar det oss fremover?
Trine Klemetsen, Bypatrioten
 
Hvem blir «Årets Bypatriot»?                                            
 
Vi trenger privat-offentlige samarbeid.
Ærverdige Løvenvold kino får nytt liv
Lars Berg Giskeødegård, Momentium

Gatelaget – Hit kan du komme uansett
Kristin Herje Nørve, AaFK Samfunn
 
Hva skjer med økonomien vår – egentlig?
Linda Strømmen, Banksjef næringsliv og Elisabeth Blomvik, Leder personmarked Sparebanken Møre
 
Renovasjon: Usynlig når det funker. Hvordan komme dit?
Natalie Østrem, Miljørådgiver Årim                                    
 
Løpende workshop for alle deltakere:  Muligheter og trusler for våre byer
 
“Ålesund for all? : achieving a sustainable, inclusive and beautiful harbourside transformation”.

Samme uke som Bra By -konferansen gjennomføres kommer NTNU fra Trondheim også i år med studenter til byen som en del av kurset «Datadrevet samhandling og samskaping» for egne og internasjonale studenter. 10 av studentene skal være i Ålesund hele uken for å jobbe med prosesser for å utvikle infrastruktur og arkitektur. Under Bra by-konferansen vil de ha sin arbeidsdag på hotellet der vi vil få mulighet til å diskutere med, delta i prosessøvinger og få innblikk i resultatene deres.

Hovedsponsor Bra By 2022

Partnere Bra By 2022

Partnere Bra By 2022