Bodø "Årets sentrum 2018"Det var en svært glad delegasjon fra Bodø som i dag kunne motta prisen "Årets sentrum 2018" under Sentrumskonferansen som i år var lagt til Trondheim. 

-Nå kan vi dra hjem med ny motivasjon, sa City Manager for Bodø sentrum Mariell K. Israelsen.

Det er bransjeorganisasjonen Norsk Sentrumsutvikling som deler ut prisen. I år stod det mellom Stavanger, Porsgrunn og Bodø som alle hadde lagt mye i sine presentasjoner som ble lagt frem til begeistring for en fullsatt sal. 

Vinner kåres av en egen fagjury i NSU samt teller også stemmer fra deltakere på konferansen. Altså viktige stemmer fra kollegaer, sentrumsorganisasjoner og kommuner fra hele landet. 

Om vinneren ble det sagt følgende:

Byen er i vekst, de har tatt modige og tydelige grep i sin sentrumsutvikling. De har lykkes i å etablere et konstruktivt samarbeid mellom offentlige og private aktører der sentrumsorgansisasjonen har vært en viktig del av satsingen. samarbeidet har vært strategisk og langsiktig og har involvert mange aktører. God planlegging og offensiv satsing og samarbeid har vært suksessfaktorer. Målet om en vital og levende by har vært det førende målet for vinneren, selv når man stod overfor store arbeidsplassmessige utfordringer. Utviklingen har kommet som resultat av store offentlige satsinger i form av infrastruktur, estetiske byrom og spennende bygninger og omfattende investeringer fra private. Sentrumsprosjektet har medført at byen har gått fra å oppleves som dødt og uten aktivitettil situasjon med befolkningsvekst, fremtidstro og et vitalt sentrum".

Kriterier som det ble lagt vekt på var blant annet: Strategi i sentrumsutvikling, konkrete tiltak handel, tjenesteyting, kultur, boligutvikling og transport og lokalt samarbeid og samhandling lokalt. I tillegg ble man målt på effekt, dokumenterte resultater og egen utvikling. 

Bypatrioten gratulerer Bodø sentrum og takker for en kjempeflott samling i Trondheim med mye inspirasjon og faglig påfyll!