Bli kjent med Ålesund fengselLurer du på hva som skjer bak murene til en av byens best bevoktede bygninger? Kommende lørdag åpner Ålesund fengsel dørene slik at byens innbyggere, politikere og samarbeidspartnere kan få et innblikk i hverdagen til innsatte og ansatte. 

Som du kan se av teksten på skiltet ved inngangen. Ålesund fengsel forvaltes som en kulturhistorisk eiendom, og nå varsler de ansatte om behov for fortgang i prosessen med nye lokaliteter.

-Det er ikke til å komme fra at forholdene er utfordrende. Verkstedsbetjent Tore Hareide viser til det gule huset midt i bysentrum. Bygget fra 1800-tallet var en gang  beregnet for en by på 2000 innbyggere. I dag er Ålesund fengsel er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og over 30 ansatte.

-Vi er alle enige om at vi trenger mer plass. Vi trenger også helt andre fasiliteter for å kunne gi et godt tilbud til de som soner sin straff. Målet er jo å få de ut i arbeid. Da hjelper det lite at de får arbeidstrening på utstyr som gikk av moten for flere tiår siden, forteller han om dagliglivet på verkstedet som er et av flere viktig tilbud. 

(fortsetter under)

De som står bak invitasjonen er Tommy Humblen (t.v) leder for Kriminalomsorgens Yrkesforbund og Tore Hareide, leder for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

Nytt fengsel

Debatten om nytt fengsel har rullet og gått i media og på andre arenaer. Digerneset er allerede peket ut som nytt område. Nå håper de ansatte, med fagforeningene i ryggen, på fortgang i saken. 

-Dette haster. Et nytt fengsel vil ikke bare bety bedre forhold for ansatte og innsatte. Det vil ha store ringvirkninger lokalt. Vi kan skape flere arbeidsplasser og gi et tilbud vi virkelig kan være stolte av, sier han og ber politikere i hele fylket om å jobbe aktivt inn mot departementet. 

- Bare det at vi har et fengsel med høyt sikkerhetsnivå midt i et bysentrum burde jo være nok til at de som bestemmer trykker ekstra på, sier han.

Førstkommende lørdag kan alle som vil, komme på innsiden av fengselet for å se det med egne øyner. Selv om hovedfokuset er å øke oppmerksomheten rundt de faktiske forholdene, håper de også at byens små bypatrioter kommer innom. 

(fortsetter under)

Ålesund fengsel med åpen dag.

Forebyggende arbeid

-Denne dagen vil de minste få se hvordan det faktisk er å sitte i fengsel, snakke med oss som jobber her og vite mer om det store gule huset de kanskje bare har sett fra utsiden, sier Hareide og vi kommer inn på viktigheten av forebyggende arbeid. Det å snakke med barna tidlig. 

-Forebyggende arbeid er noe av det viktigste samfunnet kan bidra med. Mange av de som sitter her i dag kom skjevt ut allerede i 12-13 års-alderen. Overgangen til ungdomsskolen er ei kritisk tid for mange unge, og foreldre er dessverre alt for naive til det som foregår. De som distribuerer stoff vet hvordan de skal skal lokke med seg de yngste. Første dosen er alltid gratis, sier han fortvilt med et oppriktig engasjement. 

-Mener du at dette også er et lokalt problem?

-Ja, dessverre. Vi må ikke tro noe annet. Det skjer og det skjer mye av det. 

Åpent lørdag 9. september kl. 11.45-15.00