Arbeiderpartiet vil ha Ålesund sitt byvåpen-Vi har bestemt oss for å gå for det gamle byvåpenet til Ålesund kommune, forteller Geir Ove Leite, varaordfører i Skodje, og varaordførerkandidat for Arbeiderpartiet til nye Ålesund kommune i en pressemelding.

Geir Ove Leite (Ap) er varaordfører i Skodje, men bekrefter at han og partiet han er 2.kandidat for til valget ønsker at Ålesund sitt byvåpen også skal være byvåpen for den nye storkommunen.

Fellesnemnda for nye Ålesund kommune åpnet for en prosess der også kommunens nye byvåpen skulle opp til behandling, og det ble utlyst konkurranser både for skoleelever i den nye kommunen, samt profesjonelle aktører.

-For Ålesund Arbeiderparti har det vært viktig å ha respekt for den prosessen alle partiene ble enige om.

At det nå er lagt fram to forslag, og at flere andre partier tidlig gikk ut med sitt syn, mener vi i Arbeiderpartiet at det nå er greit at også vi går ut med vårt syn, sier Leite, og forklarer bakgrunnen for at Ålesund Arbeiderparti nå vil gå for byvåpenet Ålesund fikk laget til byens 50-årsjubileum i 1898, utformet av Andreas Bloch.

-Jeg jobber på Latin-skolen og går forbi portalen til Aspøy skole svært ofte, og jeg må innrømme at jeg synes byvåpenet som står i en slags rosett ved inngangsportalen er utrolig vakkert.

-Når vi så de to forslagene som nå er lagt fram var vi ikke i tvil om at det eneste riktige er å gå for det vakreste, Ålesund sitt gamle.

Mitt personlige syn rundt forslagene er at det ene alternativet er en salgs ”oppfrisking” av det gamle, men jeg kan ikke se hvorfor vi skal gå for et som ligner det gamle.

Alternativ 2, med fem streker som skal symbolisere de fem kommunene mener jeg vil gi oss en utfordring. For hva om det kommer to kommuner inn i tillegg?

For oss blir alternativ 2 derfor uaktuelt. Vi eller noen andre kan si om Sula og Giske en eller annen gang kommer inn i storkommunen.

(Fortsetter under).

-Det er også en stor kostnad å skifte byvåpen, sier Geir Ove Leite. Dermed ser det ut til at byvåpene som henger på Ålesund rådhus fortsatt kan henge etter kommunesammenslåingen.

-Samtidig er det en stor kostnad å skifte kommunevåpen, det vil vi gjerne slippe.

Alt dette gjør at Ålesund Arbeiderparti ønsker å gå for det flotte heraldiske byvåpenet Ålesund kommune har i dag, sier Geir Ove Leite.

Ålesund Arbeiderparti har som vedtak at Ålesund kommunes byvåpen skal legges fram som et alternativ når saken skal avgjøres.

Derfor vil Ålesund Arbeiderparti nå foreslå at Ålesund kommunes byvåpen skal bli den nye storkommunens framtidige byvåpen.

Ålesund kommunes byvåpen ble altså tatt i bruk i 1898, og tegnet av Andreas Bloch.

Byvåpenet er et såkalt ”heraldisk byvåpen” og pryder blant annet tre glassmalerier i Ålesund kirke, donert av Keiser Wilhelm II.

Kommunevåpenet viser en «Sunnmørsåttring» eller «sunnmørsbåt» og med tre torsker nederst og ei murkrone på toppen.

Byvåpenet symboliserer en viktig næring for både Ålesund og regionen rundt oss, fiske og fangst.

(Kilder: Historiker dr. Torgeir Melsæter)