Akademiet med full rød skolehverdag(Annonsørinnhold): Tre dager inn i det nye året fikk landets skoler beskjed om skjerpede smitteverntiltak. For Akademiet og de andre videregående skolene ble det rød skole. Det er en utfordring Akademiet løser på sin måte.

-Kontinuitet er viktig for læringen. Derfor er elevene på skolen annen hver dag, og vi kjører full timeplan hver dag, sier assisterende rektor ved Akademiet i Ålesund, Ole Martin Tonheim.

-Vi satt spent og så på pressekonferansen der regjeringen kom med nye smitteverntiltak, og når vi så at vi skulle praktisere ”rød skole” var det bare å brette opp ermene igjen, sier assisterende rektor ved Akademiet, Ole Matin Tonheim.

Skolen skulle ikke stenge, slik høyskoler og universiteter ble nødt til, men det ble innført strengere tiltak.

-Nå var gjaldt det å holde meteren i alle situasjoner i skolehverdagen, og øke renholdet betraktelig.

Spesielt viktig var alle kontaktflater. De sprites og vaskes flere ganger daglig, forteller han.

-Hva med skolehverdagen?

-Vi kjører vanlig timeplan. Det fordi kontinuitet er viktig for oss og elevene, og heldigvis har vi en fantastisk lærer gruppe som har tatt grep i en krevende situasjon.

-Elevene er hjemme annen hver dag og har da undervisning på Teams.

På skolen har vi rigget oss til med ekstra store klasserom slik at vi får begrenset nærheten.

Med en slik ordning sørger vi for at elevene ikke blir ”hektet av” undervisningen, men får kontinuiteten som trengs, forteller Tonheim.

God avstand er viktig. Samtidig blir alle kontaktflater hyppig spritet og vasket gjennom skoledagen.

Elevene får sine daglige oppgaver de skal jobbe med. Det er en fordel spesielt for elever som bor på hybel og kanskje har et dårligere internett å jobbe med.

-Nettilgangen kan jo variere, og med en slik løsning blir det bedre.

Dette er jo ikke optimalt, og det er en krevende situasjon for oss alle, men opplever at elevene og de foresatte ser at vi er ”på”.

-Undersøkelser fra NTNU viser at elever som har kameraet på under Teams-undervisning gjør det bedre. Føler du det er slik?

-Ja, det er nok tilfelle. Det er nok flere grunner til at noen ønsker å ha kameraet av. Det er jo sendt fra hjemmet deres, og kanskje hårsveisen ikke er optimal. Men vi opplever at de aller fleste har kamera på under undervisningen. Rundt en av fire har kameraet av.

I en til en samtale med hver enkelt elev ber vi gjerne om at en har på kameraet.

-Tar elevene hensyn når de er på skolen?

-Ja, jeg synes de er flinke. Vi må selvsagt inn og minne dem på det inn i mellom, men stort sett går det greit.

Heldigvis har vi ikke hatt noe smitteutbrudd på skolen, sier Ole Martin Tonheim.