400 000 cruiseturister har besøkt Ålesund i år- og flere er på vei, for sesongen varer hele året. 

To cruiseskip på vei til og fra kai en solskinnsdag i sommer. 400 000 cruiseturister har besøkt Ålesund hittil i år og flere er på vei, selv om vi har bikket oktober.

Høysesongen for cruiseskipsanløp er definitivt over. Men fortsatt kommer skipene til å klappe til kai jevnt og trutt resten av året.

Hittil i 2022 har 229 cruiseskip med til sammen ca. 400 000 cruisepassasjerer vært på besøk i Ålesund. Dermed kan vi si at cruisetrafikken er tilbake etter noen år med sterke begrensninger på grunn av pandemien.

- Vi er veldig glade for å se at cruisepassasjerene nå er tilbake i Ålesund, sier markedskonsulent i Ålesundregionens Havnevesen, Synnøve Johnsen.

Treig start
Likevel har det ikke vært et normalår med tanke på antall passasjerer. De første månedene i år var det begrenset med belegg på skipene, med i snitt 59 prosent av total kapasitet. Det skyldes delvis coronarestriksjoner på skipene, samt at reisevanene til cruisegjestene enda ikke hadde satt seg.

Men utover året har passasjertallene tatt seg opp, og i snitt har det vært 70 % belegg og hektisk aktivitet både på sjø- og landsida.

Synnøve Johnsen er markedskonsulent i Ålesundregionens havnevesen.

Ringvirkninger
Cruisetrafikken betyr inntekter både for havna, handelsstanden og øvrig næringsliv på land. Skipene skal bunkre, ha påfyll av proviant og drikke, turistene shopper og transporteres ut til ulike aktiviteter og attraksjoner.

- Også hotellene nyter godt av cruisetrafikken. I forbindelse med mannskapsbytte på skipene er det ikke rent sjeldent at rederiene benytter lokale hoteller til mannskapene sine, sier Johnsen. 

Nye bekjentskaper
Det har også vært mange «nye» skip til kai denne sesongen. Det skyldes i stor grad at rederiene har lagt om seilingsrutene på grunn av konflikten mellom Russland og Ukraina. Da har rederiene sett på Ålesund og deler av norskekysten som et godt alternativ.

- Vi er spesielt glade for at vi har klart å utvide antall anløp utenfor høysesong, den såkalte skuldersesongen. Vi hadde 25 anløp i september, vi har aldri hatt så mange cruiseskip så seint i sesongen før, sier Johnsen.

Og fortsatt gjenstår det 23 cruiseanløp i 2022: 14 anløp totalt i oktober, seks i november og tre skip i desember. Årets siste cruiseanløp er «Bolette», der 1300 passasjerer skal feire nyttårsaften i Ålesund før de seiler videre til England noen timer ut i det nye året.

- Å utvide skuldersesongen og ha aktivitet hele året, er noe vi har jobbet mye med å få til, sier Johnsen.

(Saken fortsetter)

Enkelte dager ligger store cruiseskipe i kø for å kommet il på havna i Ålesund.

Grønnere cruisetrafikk
Ålesundregionens havnevesen har også gjort store investeringer for å minske klimapåvirkningen fra cruiseskipene som ligger til kai. Til neste år er landstrømanlegget på sørsida klart til bruk. Det er Nord Europas nest største strømanlegg for cruiseskip og kan betjene to skip samtidig. Havnevesenet har spurt 86 skip som er ventet til Ålesund om de kan bruke landstrøm.  En tredjedel av cruise flåten har opplegget klart, mens en tredjedel har det ikke. Den siste tredjedelen har det ikke lyktes å få kartlagt.

Uansett er de fleste rederier i gang med til å omstille seg til en grønnere hverdag og de vet at det bare er et spørsmål om tid før det flere steder blir krav om tilnærmet nullutslipp fra cruisefarten, slik det blir i verdensarvfjordene fra 2026.

- Vi oppfordrer sterkt båtene til å bruke landstrøm, men per nå er det ikke lovpålagt, så rederiene velger selv om de vil benytte seg av tilbudet, sier Synnøve Johnsen.

(Saken fortsetter)

Cruiseskip sett fra Aksla. I 2023 passerer vi trolig 600 000 passasjerer i Ålesund.

Hvor kommer passasjerene fra?
Ålesundregionens havnevesen fører statistikk med hvilke nasjonaliteter som er om bord på cruiseskipene.

Det er klart flest tyskere som kommer til Ålesund. Disse står for ca. 45 prosent av cruisetrafikken. Britene er på en klar 2. plass (ca. 25 prosent). Deretter følger USA/Canada, Spania, Holland, Frankrike og Kina.

Statistikken fra 2022 viser også at onsdager har vært den best besøkte ukedagen, men også at skipene er godt fordelt påp de ulike ukedagene gjennom sesongen.  

Neste år er det ventet flere cruisepassasjerer enn i 2022. Prognosen viser at man i 2023 vil bikke 600 000 passasjerer. Da kan vi begynne å snakke om et normalår igjen.

Det er flest tyske og britiske passasjerer i Ålesund.

Cruisturistene preger bybildet når de enorme skipene ligger til kai i Ålesund.