170.000 brukte "mellomrommet"Jugendstilsenteret og KUBE satte publikumsrekord i 2016 med hele 34 829 besøkende. Mye av suksessen tilegnes prosjektet «Byen» og da spesielt aktiviseringen av «Mellomrommet» hvor over 170.000 mennesker passerte gjennom fra perioden juni til nyttårsaften.

BYEN - en stor suksess

Rekordantall besøkende i 2016 for Jugendstilsenteret og kunstmuseet KUBE i Ålesund. Foto: Trine Klemetsen

Publikum strømmet til Jugendstilsenteret i 2016. Foto: Trine Klemetsen

 

Rekord
Jugendstilsenteret og KUBE satte publikumsrekord i 2016 med hele 34 829 besøkende. Mye av suksessen tilegnes prosjektet «Byen» og da spesielt aktiviseringen av «Mellomrommet» hvor over 170.000 mennesker passerte gjennom fra perioden juni til nyttårsaften.

I 2016 la de mesteparten av sine utstillingsressurser i én kurv og produserte utstillingen "BYEN", et sammensatt utstillingsprosjekt om by, byutvikling og urbanisering. Både Jugendstilsenteret og KUBE, og det fysiske uterommet mellom museene og byrommet for øvrig ble tatt i bruk.

Utfordre og vekke debatt
- Dette er et resultat av vårt målrettede arbeid med å gjøre museet mer relevant nasjonalt og mer synlig lokalt. Jugendstilsenteret og KUBE sitt mål for 2016 var å gjøre museet mer tilgjengelig. Det ble lagt til rette for utvidede åpningstider, flere arrangement knyttet til utstillingene og et bredere formidlingstilbud, sier direktør Gro Kraft i en pressemelding.

En kunstinstitusjon skal være tenkende, drøftende, utfordrende, vekke debatter, lage meningsgrunnlag og utvide identitetsforståelsen. Med andre ord, være en aktiv og viktig del i den lokale og nasjonale demokratiprosessen som definerer hvem vi er og hvorfor vi er det.

Aktivisering av byens uterom
I 2016 la de mesteparten av sine utstillingsressurser i én kurv og produserte utstillingen "BYEN", et sammensatt utstillingsprosjekt om by, byutvikling og urbanisering. Både Jugendstilsenteret og KUBE, og det fysiske uterommet mellom museene og byrommet for øvrig ble tatt i bruk.

- "BYEN" besto av fire del-utstillinger, flere uteromsprosjekter, formidlingsverksted, samt en omfattende film- og foredragsrekke. Med dette utstillingsprosjektet viste vi museets potensial som aktiv samfunnsaktør, og inviterte publikum til interaksjoner og meningsbrytninger. Utstillingen har bidratt sterkt til fjorårets rekordbesøk. Her kan vi konstatere at ikke bare vi som museum, men vår vertskommune Ålesund, har et stort behov for en daglig aktiviserende utearena for kunst, kultur og folkelig aktivitet, sier hun.

Bypatrioten håper det gode initiativet inspirerer også andre til å ta i bruk byens uterom.

Se også video fra da det ble arrangert YOGA midt i morgenrushet! 

Flere bilder fra mellomrommet finner du på våre facebooksider. 

Byens skatere satte stor pris på "Mellomrommet"

Byens skatere satte stor pris på initiativet til aktivitet i det fysiske uterommet mellom museene

Over 170.000 personer passerte gjennom om benyttet seg av "Mellomrommet".

Sjakkbrett og en rekke andre aktiviteter skapte byliv og mylder i "Mellomrommet".