-Ønsker meg ikke tilbake til da bilen dominerte i sentrum.-Man kan ikke bare lempe ut bilen uten å ha ei plan med god infrastruktur og gode tiltak på plass. Og det koster, sier Bjørn Næss fra Oslo Handelsstandforening, som deler sine tanker og erfaringer med oss under Bra By 20. oktober.

Bjørn Næss i Oslo Handelstansforening deler sine erfaringer med bilfritt byliv. Man må ha infrastrukturen og planene for å få folk til og fra. Ellers dør byen og handelen, sier han.

Kjedene tilpasser seg sentrum med nye konsepter som ikke er så plasskrevende som tidligere

-Når det er sagt, ønsker jeg meg ikke tilbake til tiden der bilen regjerte i sentrum, legger han til. 

Oslo har siste årene gått gjennom en enorm transformasjon der folk har fått bedre plass en bilen. Men er det så enkelt at andre mindre byer bare kan kopiere?

-Oslo har tilgang på folk. Kun 7% av de handlende kommer til sentrum med bil. For å lykkes må en ha på plass infrastrukturen og utvikle byrom. Om en lykkes med det vil en bygge et sentrum tilpasset neste generasjon. 

-God byutvikling koster og krever modige politikere som ikke velger minste motstands vei. Man må ha kunnskap og nerver til å tenke langsiktighet, sier han.

-Handelsstanden var veldig negative til det som hadde med endringer rundt bil og parkering å gjøre, men den tonen har endret seg. De viser i stedet at de er ekstremt tilpasningsdyktige og dynamiske og er med på utviklingen. De lener seg nå fremover for å nå de unge som kommer bak oss. De forventer nemlig noe helt annet. Det er stort sett gamle grå gubber som sier at man trenger parkeringsplass utenfor egen butikk nå, sier han. 

Vi tar diskusjonen! 

Hovedsponsor Bra By

Våre støttespillere!