Ønsker medvirkning om BrosundtunnelenI samarbeid med Norconsult er kommunen i gang med å utarbeide planprogrammet for Brosundtunnelen. Private, offentlige og andre aktører er invitert til møtet 31. mai i Arbeideren for å diskutere og komme med forslag til løsninger. 

Får man fjernet gjennomgangstrafikken i Ålesund sentrum får man også åpnet opp for fremtidsrettet bruk av vårt bysentrum.

- Norconsult og Ålesund kommune er nå i fasen for innhenting av grunnlag og kunnskap. Før forslaget til planprogram er klart og kan sendes ut på høring er det viktig at vi har et så godt faktagrunnlag som mulig. Det er derfor viktig at vi i en tidlig fase kan diskutere fritt og åpent om ulike løsninger og mulige problemstillinger, forteller prosjektleder og planlegger i kommunen, Tom Rian.
 

(Fortsetter under)

 

Den planlagte Sørsiden i Ålesund sentrum avhenger av Brosundtunnelen. Mange gode krefter har stått på og jobbet hardt for at tunellen nå ble prioritert og kom med i fase 1.

- Til idéverkstedet 31. mai har vi invitert inn flere aktører som for eksempel blålysetatene, regionale myndigheter, forskjellige utbyggere, kollektivselskapene, ulike lokale og regionale aktører med flere. Sammen håper vi på gode råd og innspill og ikke minst få innblikk i  problemstillinger som vi ikke er klar over. Dette muliggjør at vi får et godt grunnlag for arbeidet videre med trafikksimuleringer, siling av alternativer og planprogrammet. Og ikke minst at grunnlaget er forankret og åpent for alle.

Brosundtunnelen illustrert av Inger K. Giskeødegaard.

Ønsker medvirkning

- Før planprogrammet er klart ønsker vi at flest mulig skal få et innblikk i prosessen og status for arbeidet som gjøres. Det er viktig at man blir klar over hvilke premisser man jobber under og hvilke sikkerhetskrav som stilles til et slikt tunnelprosjekt. Denne informasjonen er viktig å nå ut med og blant annet derfor er innbyggerne også godt representert gjennom sine folkevalgte, bydelsutvalg og plan- og bygningsutvalget (PBU), sier Rian.
 
Når planprogrammet er klart sendes det ut på høring og fastsettes av bystyret. Deretter går man i gang med reguleringsplanen som vil være klar i løpet av ett til to år etter et fastsatt planprogram, forteller Rian.

Se hvem som er invitert til arbeidsmøtet under:

1 Bypatrioten AS 

2 Destinasjon Ålesund og Sunnmøre 

3 Fjordlaks AS 

4 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

5 Helse Møre og Romsdal 

6 Aksla Parkering AS 

7 Kystverket Midt‐Norge 

8 Liaaen Eiendom AS 

9 Møre og Romsdal fylkeskommune 

10 Møre og Romsdal politidistrikt 

11 Mørenett AS 

12 Nettbuss Møre AS 

13 NTNU i Ålesund ‐ Studenter 

14 Næringsforeningen i Ålesundregionen 

15 NHO Møre og Romsdal 

16 Riksantikvaren 

17 Ring Taxi AS 

18 Sentrumsforeningen 

19 Statens vegvesen 

20 Ålesund brannvesen 

21 Ålesund byutvikling 

22 Ålesund og Omegn Cykleklubb 

23 Ålesund Taxi AS 

24 Ålesundregionens Havnevesen 

25 Ålesund kommune 

‐ Formannskapet 

‐ Plan‐ og byggesaksutvalget 

‐ Hessa, Skarbøvik og Aspøy bydelsutvalg 

‐ Nørvøy, Nørvasund og Hatlane bydelsutvalg 

‐ Vann, avløp og renovasjon 

‐ Veg, anlegg og park 

‐ Plan og bygning 

‐ Beredskap 

‐ Kommuneoverlegen 

‐ Barnerepresentanten